Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

2 - 9/11: [Cửa hàng Premium] WOT Fan Bonus 1

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến,

Bạn có thể hoàn thành mỗi nhiệm vụ Fan Bonus với vật phẩm tương ứng trong Cửa hàng Premium. Nếu bạn không thể hoàn thành hết số nhiệm vụ cần thiết, hãy mua các gói hàng sau nhé.

Mua sắm vui vẻ!

Token đã mua không thể hoàn trả.


 

2 - 9/11: [Cửa hàng Premium] WOT Fan Bonus 1

Bắt đầu Sự kiện: 2/11/2015 (thứ 2) @ 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 9/11/2015 (thứ 2) @ 13:00 giờ VN

Earn my bonus experience, 1
Gói hàng
Earn my bonus experience, 1

 

Chi tiết
Fan Bonus 1

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
Earn my bonus experience, 2
Gói hàng
Earn my bonus experience, 2

 

Chi tiết
Fan Bonus 2

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
Earn my bonus experience, 3
Gói hàng
Earn my bonus experience, 3

 

Chi tiết
Fan Bonus 3

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
Earn my bonus experience, 4
Gói hàng
Earn my bonus experience, 4

 

Chi tiết
Fan Bonus 4

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
 Earn my bonus experience, 5
Gói hàng
Earn my bonus experience, 5

 

Chi tiết
Fan Bonus 5

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
Earn my bonus experience, 6
Gói hàng
Earn my bonus experience, 6

 

Chi tiết
Fan Bonus 6

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
Earn my bonus experience, 7
Gói hàng
Earn my bonus experience, 7

 

Chi tiết
Fan Bonus 7

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 1,25
Earn my bonus experience ALL
Gói hàng
Earn my bonus experience, ALL

 

Chi tiết
Fan Bonus 1-7

Giá trị Vàng
278

Giá
USD 6.00

 

Hãy mua ngay những gói vật phẩm trên cho mình hoặc dành tặng chúng cho bạn bè. Vào xem Hướng dẫn Cửa hàng Premium để biết thêm chi tiết.

Vào Cửa hàng Premium

Đóng