Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Mới: Cấp hàm và các quyền

Clan Wars
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến,

Trong bản cập nhật 9.3 sẽ có một số thay đổi về cấp hàm, hàm mới và cấp quyền.

Các hàm sau sẽ được đổi tên:

Hàm cũ Hàm mới
Phó chỉ huy Phó chỉ huy
Chỉ huy Đại đội Sĩ quan Chỉ huy Trực chiến
Ngoại giao Sĩ quan Tình báo
Thủ quỹ Sĩ quan Hậu cần
Tuyển dụng viên Sĩ quan Tuyển dụng
Quân nhân Binh nhất

 

Hàm mới:

 • Phó chỉ huy
 • Sĩ quan cấp thấp
 • Lính dự bị

 

Các cấp hàm về quyền khả dụng trong Clan War:

Hàm Cấp quyền
Chỉ huy
 • Chỉnh sửa dữ liệu clan và thiết lập
 • Chỉnh sửa điều khoản tuyển dụng của clan
 • Quản lý Nhân sự
 • Quản lý Ngân khố clan
 • Thực hiện mọi thao tác trên Bản đồ Thế giới
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Xây dựng và quản lý Pháo đài
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
 • Giải tán clan
Phó Chỉ huy
 • Chỉnh sửa dữ liệu clan và thiết lập
 • Chỉnh sửa điều khoản tuyển dụng của clan (trừ việc chọn Chỉ huy)
 • Quản lý Nhân sự
 • Quản lý Ngân khố clan
 • Thực hiện mọi thao tác trên Bản đồ Thế giới
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Xây dựng và quản lý Pháo đài
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Sĩ quan Chỉ huy Nhân lực*
 • Quản lý nhân sự (trừ Chỉ huy và Phó Chỉ huy)
 • Chỉnh sửa điều khoản tuyển dụng của clan
 • Xem thống kê ngân khố clan
 • Thực hiện mọi thao tác trên Bản đồ Thế giới (trừ việc rời bản đồ)
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Sĩ quan Chỉ huy Trực chiến
 • Thay đổi hàm của thành viên clan (trừ Chỉ huy, Phó Chỉ huy và Sĩ quan Chỉ huy Nhân lực)
 • Xem thống kê ngân khố clan
 • Quyết định tấn công một tỉnh
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Thực hiện mọi thao tác trên Bản đồ Thế giới (trừ việc rời bản đồ và quản lý nhân sự)
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Sĩ quan Tình báo
 • Xem thống kê ngân khố clan
 • Tuyển dụng và phân công nhân lực
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Tham gia các trận đánh Clan War
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Sĩ quan Hậu cần
 • Phân bổ quỹ Ngân khố cho thành viên clan 
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Tham gia các trận đánh Clan War
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Sĩ quan Tuyển dụng
 • Chỉnh sửa điều khoản tuyển dụng của clan
 • Gởi lời mời vào clan
 • Xét đơn xin vào clan
 • Xem thống kê Ngân khố clan
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Tham gia các trận đánh Clan War
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Sĩ quan Cấp thấp*
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Xem thống kê ngân khố clan
 • Chọn game thủ vào phòng Trận đánh
 • Tham gia các trận đánh Clan War
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Binh nhất
 • Truy cập các thông tin bị giới hạn của clan trên Bản đồ Thế giới
 • Xem thống kê ngân khố clan
 • Chọn game thủ vào phòng Trận đánh
 • Tham gia các trận đánh Clan Wars
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Tân binh
 • Tham gia các trận đánh Clan War
 • Chọn game thủ vào phòng Trận đánh
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes
Lính Dự bị*
 • Tham gia các trận đánh Clan War
 • Tổ chức và tham gia trận đánh Skirrmishes

* Hàm mới

Vào Bản đồ Thế giới Clan Wars 

Vào Trại Tuyển quân

Xem video Brothers in Arms

Đóng