Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Bảo trì Clan Wars vào ngày 24/3/2015

Clan Wars
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

World of Tanks sẽ tiến hành bảo trì Clan Wars trong khoảng thời gian sau:

Bắt đầu Bảo trì: 24/3/2015 (thứ 3) @ 2:30 giờ VN

Kết thúc Bảo trì: 24/3/2015 (thứ 3) @ 5:30 giờ VN

Cảm ơn các bạn đã thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.

Đóng