Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Bảo trì Clan Wars ngày 24/11/2014

Clan Wars
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

World of Tanks xin thông báo Bản đồ Chiến sự sẽ đóng cửa trong thời gian sau:

Đóng cửa Bản đồ Chiến sự: 24/11/ 2014 (thứ 2) @ 8:00 giờ VN

Mở cửa Bản đồ Chiến sự: 25/11/ 2014 (thứ 3) @ 8:00 giờ VN

Cảm ơn các bạn đã thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.

Đóng