Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Tái sử dụng clan tags cũ trong Bản cập nhật 9.1

Thông báo
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các Chỉ huy thân mến,

Chúng tôi xin vui mừng thông báo trong Bản cập nhật 9.1 tới đây, các clan mới có quyền sử dụng tất cả các clan tags từng được các clan tan rã sử dụng hoặc clan rỗng (không có thành viên).

Chú ý: Tất cả các clan tags có nội dung mang tính công kích xúc phạm đều bị cấm. Clan nào tái sử dụng các clan tags bị cấm sẽ chịu hình phạt của đội hỗ trợ Wargaming.

 

Đóng