Mã số giới thiệu

Bạn chỉ có thể sử dụng mã số giới thiệu 1 lần duy nhất khi tạo tài khoản World of Tanks.

Nếu bạn đã có tài khoản World of Tanks, hãy chia sẻ mã số giới thiệu của bạn cho 1 người khác!

 

Hướng dẫn sử dụng Mã số giới thiệu

1. Ân vào Tạo tài khoản mới: nhập địa chỉ hòm thư, chọn 1 tên trong trò chơi và mật khẩu.

2. Ấn vào “Bạn có mã số giới thiệu chứ?”

3. Gửi mã số giới thiệu của bạn.

4. Ấn vào Chơi miễn phí.

5. Hoàn thiện các bước đăng ký với World of Tansks, sau đó cài đặt và khởi động trò chơi. Giờ thì thưởng thức nào !

Đóng