CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ COOKIE

Cật nhật lần cuối: 17.01.2014

1. Giới thiệu

 1. Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư và Cookie ("Chính sách") miêu tả cách chúng tôi xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn qua:
  • Trang web của chúng tôi, bao gồm trang http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.com, http://www.worldofwarships.com và bất kỳ trang Wargaming nào khác mà Chính sách này được đăng tải trên đó ("Trang web").
  • Sự tạo và sử dụng tài khoản Wargaming của bạn trên bất kỳ Trang web nào ("Tài khoản"). Để biết thêm thông tin về các Tài khoản và cách tạo Tài khoản vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
  • Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ trò chơi di động hay trực tuyến nào của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, "World of Tanks", "World of Warplanes""World of Warships" ("Trò chơi"). Sự sử dụng từng Trò chơi của bạn sẽ phải tuân theo Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối ("EULA") và luật chơi ("Luật chơi") liên quan đến Trò chơi đó. Bạn có thể tìm đường dẫn đến EULA và Luật chơi của các Trò chơi của chúng tôi trong phần Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
  • Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ diễn đàn nào chúng tôi vận hành cho Trò chơi ("Diễn đàn Trò chơi"). Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào sẽ phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn áp dụng với các Diễn đàn Trò chơi ("Quy tắc Diễn đàn"). Các Quy tắc Diễn đàn được đặt ra tại http://forum.worldoftanks.asia/index.php?/forum-5/announcement-3-forum-rules-and-guidelines,và là một phần của các Điều khoản Dịch vụ.
  • Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ sản phầm và dịch vụ nào khác của chúng tôi (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ) mà có thể truy cập được qua một nền tảng bên thứ ba, ứng dụng web hoặc dịch vụ mạng xã hội (gọi chung là "Dịch vụ Phụ thuộc").

   Trong Chính sách này chúng tôi gọi chung các Trang web, Tài khoản, Trò chơi và Dịch vụ Phụ thuộc là "Dịch vụ"
 2. Khi nói đến thông tin chúng tôi đang đề cập đến cả thông tin cá nhân (nghĩa là thông tin mà có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với thông tin khác để nhận dạng bạn) và cả thông tin ẩn danh (nghĩa là thông tin không trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn và không thể sử dụng để nhận dạng bạn).
 3. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Nếu bạn muốn tại một Tài khoản trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi, bạn sẽ cần phải chấp nhận Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và Chính sách này. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, lưu trữ hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc không muốn chấp nhận Chính sách này vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng không tạo Tài khoản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ privacy@wargaming.net.

2. Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là công ty Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ("Wargaming", "chúng tôi", và "của chúng tôi"). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo các luật áp dụng về quyền riêng tư.

3 .Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn

Khi bạn sử dụng các Dịch vụ chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp khi tạo một Tài khoản, có thể bao gồm tên và họ, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, ID mạng xã hội, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể chọn cung cấp một số thông tin tùy chọn khác về bạn.
 • Thông tin về vị trí gắn liền với địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi hay sử dụng một Trò chơi, khi chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo pháp luật.
 • Thông tin mà bạn đăng lên bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào.
 • Thông tin được gửi qua tính năng "trò chuyện trong khi chơi" trong các Trò chơi, khi chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo pháp luật.
 • Thông tin bạn cung cấp khi bạn yêu cầu thông tin hoặc hỗ trợ từ phía chúng tôi hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin cần thiết để xử lý đơn hàng của bạn với nhà thanh toán liên quan mà trong đó có thể có khoản tiền giao dịch nhưng sẽ không có thông tin tài chính của bạn, thông tin này sẽ chỉ được gửi trực tiếp cho nhà thanh toán qua các giao thức bảo mật.
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi tham gia vào các cuộc thi, giải đấu và trả lời khảo sát. 
 • Khi chúng tôi xin sự chấp thuận của bạn, thông tin kỹ thuật về bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng khi bạn truy cập các Trang web hay sử dụng một Trò chơi, bao gồm Media Access Control (MAC), Unique Device Identifier (UDID) hay mã thiết bị tương đương, địa chỉ ID của bạn và trình duyệt bạn đang sử dụng. 
 • Thông tin liên quan đến hồ sơ của bạn trên các trang mạng xã hội để tham gia vào các trang mạng xã hội đó.
 • Thông tin liên quan đến sự sử dụng của bạn đối với các Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về thời gian và cách thức bạn sử dụng các Dịch vụ và lưu lượng dữ liệu.
 • Các tệp nhật ký và số liệu thống kê liên quan đến các hành động thực hiện trên các Trang web của chúng tôi và trong các Trò chơi.

4 .Cookie

 1. Các Trang web sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để phân biệt bạn với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt khi bạn truy cập vào các Trang web và sử dụng các Dịch vụ.
 2. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ số và số mà một trang web đặt vào máy tính hay thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Bạn đã được cung cấp cơ hội để đồng ý với việc sử dụng cookies khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi (để đến được đây, bạn phải đã đồng ý hoặc từ chối sử dụng chúng). Nếu bạn từ chối, chúng tôi chỉ lưu một cookie ''tuân thủ' vĩnh viễn để cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn sử dụng bất kỳ cookie nào khác. Để biết thêm thông tin về cookie, chúng tôi đề nghị bạn truy cập vào www.allaboutcookies.org.
 3. Các cookie có thể được sử dụng trên các Trang web sẽ thuộc về các loại được miêu tả dưới đây. Những miêu tả này có thể giúp bạn quyết định xem bạn có muốn tương tác với các Trang web và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi hay không và bạn muốn tương tác như thế nào:
  • Các cookie đặc biệt cần thiết
   Các cookie này là thiết yếu để bạn có thể điều hướng trong các Trang web và sử dụng một số tính năng cụ thể. Nếu không có những cookie đặc biệt cần thiết này, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ trực tuyến mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như giỏ hàng hoặc tạo hóa đơn khi thanh toán. Chúng tôi không cần phải có sự chấp thuận của bạn đối với các cookie thiết yếu này vì chúng tôi cần chúng để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Cookie hoạt động
   Các cookie hoạt động của chúng tôi thu thập các thông tin ẩn danh về cách bạn sử dụng các Trang web và các tính năng của chúng. Ví dụ, các cookie hoạt động của chúng tôi thu thập thông tin về các trang được truy cập nhiều nhất trên các Trang web, [nếu bạn mở hoặc đọc các thông báo chúng tôi gửi, các quảng cáo bạn xem hoặc tương tác trên các Trang web hoặc các trang web khác mà quảng cáo của chúng tôi xuất hiện] và nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào. Các cookie hoạt động của chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, tuy nhiên, nếu bạn có Tài khoản với chúng tôi, thông tin mà chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng các cookie hoạt động có thể được liên kết với Tài khoản của bạn.
   [Bên cạnh đó, ngôn ngữ mã hóa được dùng để viết Trang web cũng sử dụng các cookie phiên. Các cookie này được xóa đi mỗi lần bạn đóng trình duyệt của mình. Các cookie này không lưu bất kỳ thông tin nào về khách ghé thăm khi trình duyệt đã được đóng.]
  • Cookie phân tích
   Các Trang web sử dụng các cookie phân tích của Google. Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách các khách ghé thăm sử dụng Trang web. Thông tin được thu thập một cách ẩn danh, và được sử dụng để báo cáo về số lượng khách ghé thăm các Trang web, nơi xuất phát của họ, và các trang họ truy cập. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chúng tại:
   http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html, và:
   http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
  • Các cookie tính năng
   Các cookie tính năng được sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn mà bạn thực hiện (ví dụ như tùy chọn ngôn ngữ, quốc gia, và các thiết lập trực tuyến khác) và thu thập các thông tin ẩn danh.
  • Các cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo
   Các cookie quảng nhắm mục tiêu của bên thứ ba có thể được đặt lên thiết bị của bạn bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba, mạng quảng cáo, trao đổi dữ liệu, phân tích tiếp thị và các nhà cung cấp dịch vụ khác.
   Các cookie quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba thu thập các thông tin về hoạt động duyệt của bạn trên các trang web và dịch vụ trực tuyến nhằm cung cấp cho bạn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm về các trang web và dịch vụ trực tuyến của các bên thứ ba. Các mạng quảng cáo có thể chia sẻ thông tin này với các nhà quảng cáo sử dụng mạng của họ. Thông tin thu thập được qua các cookie quảng cáo của bên thứ ba không nhận dạng cá nhân bạn.
 4. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối các cookie. Do phương thức để bạn thực hiện điều này khác nhau giữa các trình duyệt, vui lòng truy cập menu "Help" (Trợ giúp) của trình duyệt web của bạn để biết thêm chi tiết. Vui lòng lưu ý rằng, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến một số tính năng của các Trang web và Dịch vụ.

5. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và về các ưu đãi và khuyến mại, nếu bạn đã chọn nhận thông tin như vậy. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể từ chối vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn hủy đăng ký ở cuối mỗi email.
 • Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đã được chọn lựa cẩn thận để họ có thể cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, nếu bạn đã đồng ý để chúng tôi làm như vậy.
 • Giám sát, cải thiện, hoặc điều chỉnh các Dịch vụ và hoạt động của chúng tôi.
 • Phát hiện, điều tra và ngăn ngừa các hoạt động phi pháp, hoặc vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc Luật chơi, hoặc vi phạm EULA hoặc Luật chơi của bất kỳ Trò chơi nào.

6. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người nào khác trừ khi bạn đã đồng ý để chúng tôi thực hiện điều này, ngoại trừ trong một số tình huống bao gồm những tình huống sau:

 • Khi các công ty thứ ba thực hiện các dịch vụ, ví dụ như gửi email, lưu trữ và xử lý thanh toán, nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Tuy nhiên, các công ty này sẽ chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ theo yêu của chúng tôi hoặc của luật pháp.
 • Trong phạm vi mà chúng tôi phải thực hiện điều đó theo yêu cầu của luật áp dụng, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thi hành luật, hoặc vì mục đích ngăn ngừa hành vi phạm tội.
 • Nếu chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hay tài sản nào, trong trường hợp này chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tương ứng theo các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng, hoặc nếu một bên thứ ba mua lại toàn bộ (hoặc gần như toàn bộ) công ty và/hoặc các tài sản của chúng tôi, trong trường hợp này chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba đó liên quan đến việc mua lại.
 • Khi cần phải thực hiện các Điều khoản Dịch vụ hoặc Quy tắc Diễn đàn, hay EULA hoặc Luật chơi của bất kỳ Trò chơi nào, để bảo vệ sự an toàn của các người dùng và bên thứ ba, để bảo vệ các quyền lợi và tài sản của chúng tôi và của các người dùng và bên thứ ba, hoặc trong các trường hợp khác nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ẩn danh và thông tin tổng hợp (nghĩa là thông tin về các nhóm và loại người dùng, bao gồm các con số thống kê về trò chơi và hành vi, nhưng không nhận dạng và không thể dùng để nhận dạng một người dùng cá nhân) với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà quảng cáo của chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh và thông tin tổng hợp trong các Dịch vụ và sau đó họ có thể chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Các nhà quảng cáo của chúng tôi có thể thu thập thông tin này bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie và web beacon. Điều này cho phép các nhà quảng cáo của chúng tôi phát triển và phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu trong các Dịch vụ và trên các trang web của các bên thứ ba, để họ có thể thử cung cấp cho bạn quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Các nhà quảng cáo cũng sẽ sử dụng thông tin này để giám sát, cải thiện, hoặc điều chỉnh các hoạt động của họ.

7. Trẻ nhỏ

Chúng tôi công nhận rằng chúng tôi có một nghĩa vụ đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được từ các trẻ nhỏ. Chúng tôi sẽ không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ nhỏ nào nếu không được sự đồng ý của phụ huynh. Trong Chính sách này, trẻ nhỏ nghĩa là bất kỳ cá nhân nào dưới độ tuổi 13 (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu để đồng ý với việc thu thập vào xử lý thông tin cá nhân nếu độ tuổi này cao hơn theo luật áp dụng).

8. Bảo mật

 1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn sự thất thoát, sử dụng sai hoặc thay đổi đối với thông tin cá nhân của bạn. Các nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, nhưng họ sẽ chỉ được sử dụng nó để thực hiện các nhiệm vụ của họ nhằm hỗ trợ bạn sử dụng các Dịch vụ. Những nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi mà có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bị buộc phải bảo mật thông tin đó và không được phép sử dụng nó vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích nêu trên hoặc để xử lý các yêu cầu mà bạn gửi cho chúng tôi.
 2. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật, quản trị và an ninh hợp lý để bảo mật thông tin của bạn. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi cố hết sức để bảo vệ thông tin của bạn khỏi sự truy cập, tiết lộ và điều chỉnh trái phép, nhưng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật cho thông tin của bạn, và không có giao thức truyền thông tin nào qua Internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn, do đó chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật cho bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn truyền đi qua mạng Internet cho chúng tôi.

9. Các trang web bên thứ ba

Các Dịch vụ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác được vận hành và các dịch vụ khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm những nhà bán lẻ giao dịch với bạn. Vui lòng lưu ý rằng Chính sách này chỉ áp dụng với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập qua các Dịch vụ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân mà các bên thứ ba có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng qua các trang web hay dịch vụ của họ.  Bạn luôn luôn nên đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

10. Truyền tin

Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu và có thể truyền thông tin cá nhân của bạn đến các công ty trong tập đoàn Wargaming hoặc các bên thứ ba ở các địa điểm trên khắp thế giới nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu vì các mục đích được miêu tả trong Chính sách này. Vui lòng lưu ý rằng các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu có thể không cung cấp mức bảo vệ như các quốc gia ở Châu Âu, nhưng chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biên pháp hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sự thu thập, lưu trữ và sử dụng của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục bị chi phối bởi Chính sách này.

11. Các lựa chọn của bạn

Bạn có thể, tùy vào luật pháp địa phương, đưa ra các lựa chọn sau:

 • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn các bản sao của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn vào bất kỳ thời điểm nào, có tính phí theo luật.
 • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật và sửa đổi miễn phí bất kỳ thông tin cá nhân nào đã lạc hậu hoặc không chính xác mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
 • Nếu bạn đã chọn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác và về các ưu đãi và khuyến mại, bạn có thể chọn ngừng nhận thêm bất kỳ thông tin nào như vậy sau này.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ lựa chọn nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@wargaming.net. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân về bạn thì chúng tôi có thể giữ một bản sao lưu trữ của thông tin này nếu được yêu cầu bởi luật pháp.

12. Các thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này vào từng thời điểm vì các lý do khác nhau, chẳng hạn như để phản ánh các thay đổi về luật lệ, thay đổi về các thông lệ trong ngành và các phát triển công nghệ. Phiên bản mới nhất của Chính sách sẽ luôn có sẵn trên Trang web. Bất kỳ phiên bản mới nào của Chính sách này đều sẽ có hiệu lực (i) ngay từ ngày đăng tải lên Trang web khi các thay đổi đối với Chính sách này liên quan đến các thay đổi không đáng kể và không làm giảm các quyền lợi của bạn; hoặc (ii) không ít hơn 30 ngày sau ngày đăng tải lên Trang web khi các thay đổi đối với Chính sách này có thể làm giảm các quyền lợi của bạn. Vui lòng đảm bảo kiểm tra các cập nhật đối với Chính sách này mỗi lần bạn sử dụng các Dịch vụ.

13. Câu hỏi và nhận xét

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@wargaming.net.

Đóng