Semipro - Japan Silver Invitational League
สถานะทวัร์นาเมนต์ สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว

[Semipro] Japan Silver Invitational League

สถานะทวัร์นาเมนต์

สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว

เกี่ยวกับ

  • 7 ทีมที่ยืนยันแล้ว
  • SE + RR ตารางแข่งขันทัวร์นาเมนต์

รายละเอียดทัวร์นาเมนต์

  • รูปแบบทีม 7 + 5 ในตัวสำรอง
  • รูปแบบการรบ โจมตี/ป้องกัน
  • ระดับพาหนะ X
  • ระดับทั้งหมดที่อนุญาต 70

แผนที่

โพรโครอฟก้า
มูโรแวงก้า
เหมือง
แม่น้ำทราย
ฮิมเมลสดอร์ฟ
เมืองร้าง
ผา
ซากเมือง

ทีมที่ยืนยันแล้ว

ทีม เซิร์ฟเวอร์เกม ตัวเลือกการลงทะเบียน
(ยังไม่ได้ยืนยันทีม)

ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์

ทีม ทีม กัปตัน กัปตัน เซิร์ฟเวอร์เกม เซิร์ฟเวอร์เกม ตัวเลือกการลงทะเบียน ตัวเลือกการลงทะเบียน

eSports Social Media

ความรู้คือพลัง อยู่ในจุดสูงสุดของการแข่งขัน!

สนใจในเรื่องของระดับสูงสุดใน World of Tanks รึ? ติดตาม Wargaming.net League และไปดูว่า มีอะไรเกิดขึ้นในระดับมืออาชีพกัน

ปิด