III Type 97 Chi-Ha
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะออกจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะออกจากการเปรียบเทียบ

Type 97 Chi-Ha ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะออกจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะออกจากการเปรียบเทียบ

พัฒนาขึ้นโดย Mitsubishi ระหว่างปี 1935 ถึง 1937 พาหนะรุ่นนี้เข้าสายการผลิตจำนวนมากตั้งแต่ 1938 ถึง 1942 พร้อมๆกันกับรถถัง Shinhoto Chi-Ha ที่ได้รับการปรับปรุง ตั้งแต่ปี 1941 ถึง 1942 มียอดการผลิตรวมทั้งสองรุ่น 1,220 คัน รถถัง Chi-Ha และ Shinhoto Chi-Ha ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยกองทัพญี่ปุ่นในจีนและเกาะคูริล และภายหลังการยอมแพ้ของญี่ปุ่น รถถังรุ่นนี้ก็ถูกใช้โดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกองกำลังของก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีนตั้งแต่ 1946 ถึง 1949

ประเทศ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ชั้น ชั้น III
ชนิด รถถังกลาง รถถังกลาง
ราคา เหรียญเงิน 45,000 ค่าประสบการณ์ 1,460

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิงอำนาจการยิง

/ / / / ความทนทาน ความเสียหาย
/ / / / มม. การเจาะเกราะ
นัด/นาที อัตราการยิง
(HP/นาที) ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัวความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอดความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับการตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะพร้อมด้วยสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด