เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของการรบในลีก ที่เข้มข้น กับทหารฝีมือกล้า ที่ผ่านศึกมามากมายใน APAC ทีมยอดนิยมของออสเตรเลีย Team Efficiency ยังคงโดดเด่นในตารางผู้นำของ ANZ Major League !

ตารางการแข่ง & อันดับ


พบทีม:
ANZ Major League

การแข่งขัน

[  สัปดาห์ที่ 2: 12 พฤษภาคม 2561  ]

  • ANZ Major League
  • SEA Major League
  • JPN Major League
  • JPN Minor League
เวลา (UTC +10) คู่การแข่ง
20:00 Team Efficiency vs HaxForTheWin
Bad Intentions The Janitors
ShowPonies Version4
20:45 Team Efficiency vs The Janitors
HaxForTheWin Version4
Bad Intentions ShowPonies
เวลาไทย คู่การแข่ง
17:00 Lupin vs TEAM [P-F]
NoFreeWifi kANG-CHI
IRON FIST PIFO
17:45 Lupin vs kANG-CHI
TEAM [P-F] PIFO
NoFreeWifi IRON FIST
เวลาไทย คู่การแข่ง
19:00 Caren Tiger vs PENGUIN
Totu Gaming Naughty Kids
Throwing Mouse Typhoon
19:45 Caren Tiger vs Naughty Kids
PENGUIN Typhoon
Totu Gaming Throwing Mouse
เวลาไทย คู่การแข่ง
19:00 Sense x vs PsyGames
JPN Noob Player Team BokoGaming
19:45 Sense x vs BokoGaming
PsyGames Ricochet Zenith
ปิด