โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ประกาศผู้ชนะกิจกรรม WG Girls all around campaign!!

ท่านผู้บัญชาการ

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะในกิจกรรม WG Girls all around campaignซึ่งจะได้รับบัตรเข้างาน TGS Big Fest 2015 และWG Gift set ผู้โชคดีได้แก่

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล WG Gift set และ บัตรเข้างาน TGS Big Fest 2015 ได้แก่

WOT Girls all around

 1. นายชัทธภรส มากแย้ม
 2. ฤๅชา ใจเย็น
 3. นรเสฏฐ์ ยินดีกิจโกศล

Blitz Girl all around

 1. สุริทัศน์ พลายอร่าม

WOT Girl Streaming

 1. นาย เรืองชัย ช่วยสกุล
 2. นาย อธิป อ่อนน้อม
 3. นาย ณัฏฐ์ชนน ทิวะศะศิธร์
 4. นาย ทิชากร เป้าทอง
 5. นางสาว จุฑามาศ ชาธรรมา
 6. นางสาว ชฏาพร คำชามา
 7. นางสาว ปรางทิพย์ สุทธิเชื้อนาค

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรเข้างาน TGS Big Fest 2015 ได้แก่

WOWS Beta Gathering

 1. จตุพร ปั้นเทียม
 2. บุญญวัฒน์ ปทุมสูติ
 3. ชัทธภรส มากแย้ม
 4. ธรรมธัช บุญเลิศ
 5. ธนภูมิ หลวงปลัด ได้ 2 รางวัลจากกิจกรรม ทำดาเมจ 10 อันดับ และ lucky draw
 6. รัชพีร์ เหง้าหลวงราช
 7. วุฒิพงษ์ จันทกุล
 8. ปณยนนท์ กุลวิจิตรรังสี
 9. วิสาข์ พวงพิพัฒน์
 10. ประพนธ์ ภิญโญชีพ
 11. บูรพา พุ่มชะเอม
 12. ธนพัต สุชรจิต
 13. ณพวุฒิ มะณู
 14. ธนพล อินสุวรรณ์
 15. ณัฐวุฒิ สุขสุข
 16. กิตติพงศ์    บุญแข [อัพเดท]

WOT Girl Streaming

 1. นาย เรืองชัย ช่วยสกุล
 2. 2. นาย อธิป อ่อนน้อม
 3. นาย ณัฏฐ์ชนน ทิวะศะศิธร์
 4. 4. นาย ทิชากร เป้าทอง
 5. 5. นางสาว จุฑามาศ ชาธรรมา
 6. 6. นางสาว ชฏาพร คำชามา
 7. 7. นางสาว ปรางทิพย์ สุทธิเชื้อนาค
 8. 8. นาย โยธิน สอดสุขเจริญ
 9. 9. นายวิทวัส ปัญญาวิชัย
 10. 10. นาย ธานี บุตรเจริญ
 11. 11. นาย สมยศ
 12. 12. นาย นัฐพงศ์ ภูสิงห์ทอง
 13. 13. นายภาทิน ญาณศิริ
 14. 14. นาย สิทธิศักดิ์ ถมปัด
 15. นาย นรเสฏฐ์ ยินดีกิจโกศล
 16. 16. ร.ท. กังวาฬ เธียรเล็ก
 17. ปวีณา เวคำพันธ์

 

วิธีรับบัตรเข้างาน TGS Big Fest 2015

แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับบัตรเข้างาน TGS big Fest 2015 ที่โต๊ะแจกบัตรของ Wargaming บริเวณด้านหน้างาน (ข้างๆห้องน้ำหญิง) ตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 • วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 12.00 น. และ 13.00 14.00 น.
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 12.00 น. และ 13.00 14.00 น.

หมายเหตุ   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

ปิด