โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ประเทศไทย - รวมพลพบปะพูดคุย

ทีมงานเวิร์ลออฟแทงค์ประเทศไทย ขอเชิญผู้เล่นเข้าร่วมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมเวิร์ลออฟแทงค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้น

โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้ :
- ผู้เล่นจะต้องเคยเล่นเกม World of Tanks และเข้าใจในตัวเกมเป็นอย่างดี
- ผู้เล่นจะต้องมี รถถัง Tier 3 ขึ้นไป


รายละเอียดวันเวลา และสถานที่ ดังนี้
วันที่ : 6 เมษายน 2555 (วันศุกร์)
เวลา : 10.00น. - 13.00น.
สถานที่ : ร้าน Neolution E-Sport Stadium บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพ ประเทศไทย)

หากผู้เล่นสนใจและสามารถเข้าร่วมงาน สามารถระบุข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่นี่.
1.อายุ
2.เซิร์ฟเวอร์ที่เล่น (อเมริกาเหนือ หรือ SEA)

ทีมงานเวิร์ลออฟแทงค์ประเทศไทย จะติดต่อผู้เล่นผ่านทางอีเมล์ และผู้เล่นที่ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับอีเมล์ยืนยันอีกครั้งฃ

 

World of Tanks will be organizing a focus group in Thailand and would like to invite you down to participate in the session. Help us to help you create the best gaming experience by sharing your thoughts and views on the game.

We are looking for players who:

- Have been playing many battles within World of Tanks, and familiar with the product extensively.

- Owns Tier 3 Tanks or above.

The session will be held at the following time and place:

Date: 6th April 2012 (Friday)
Time: 10:00am - 13:00pm
Venue:
Neolution E-Sport Stadium (Bangkok, Thailand)

If you are able to attend our sessions, please sign up here. Kindly provide the following details when signing up:

  1. Age 
  2. Server you are currently playing on (North America or SEA)

*This is an RSVP event and spots are limited. Selected players will be contacted by the World of Tanks TH team via email.

ปิด