Clan Leader Gathering : พบปะพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพ

ผู้บัญชาการชาวไทยทุกท่าน,

ขอเชิญเหล่าผู้บัญชาการที่เป็นผู้นำของแต่ละเหล่าทัพเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Clan Leader Gathering ซึ่ง เป็นกิจกรรมสำหรับพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่ทางผู้เล่นสนใจอยากให้ทาง Wargaming ปรับปรุง พัฒนาหรือแก้ไข เพื่อให้เกมมีความสมดุลและตรงตามความต้องการของเหล่าผู้บัญชาการมากที่สุด

ทั้งนี้ เกมที่เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือเกม World of tanks ,เกม World of warships และเกม World of tanks Blitz

การเข้าร่วมกิจกรรม ทาง กองทัพ สามารถส่งชื่อผู้นำหรือตัวแทนของ กองทัพ  เข้ามา โดยลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Forum ของแต่ละเกมพร้อมระบุชื่อ Clan , IGN, email, เบอร์โทรติดต่อกลับตามนี้

ฟอรั่มของ World Of Tanks  

ฟอรั่มของ World Of Tanks Blitz  

ฟอรั่มของ World of Warships  

โน๊ตทีมงานจะติดต่อกลับเพือยืนยันการเข้าร่วมงาน (ผู้ที่เข้าร่วมงานต้องเป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงานเท่านั้น)

สถานที่/วันเวลาจัดกิจกรรม

ร้าน เสาวรีย์โซไซตี้ (อยู่ตรงกลางระหว่างสถานี BTS สนามเป้า กับ อารีย์) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

  • 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  • 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร(บุฟเฟ่)
  • 12.30 น. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • 14.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน

แผนที่

 

ปิด