โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

โปรโมชั่นสุดพิเศษในวันสำคัญของไทย


เรียน ผู้บัญชาการทุกท่าน

เฉลิมฉลองวันสำคัญของประเทศไทยที่กำลังจะมาถึง – วันเยาวชนแห่งชาติ และวันมหิดล ทีมงาน World of Tanks ขอเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อเป็นการนอบน้อม และให้เกียรติบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณในวันสำคัญของไทย

20 กันยายน ถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติของไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชการที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชการที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในวันสำคัญนี้จะมีกิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนช่วงอายุ 15 - 25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ และให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม รวมถึงเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล

วันมหิดล คือวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธย จากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

โปรโมชั่นสุดพิเศษในวันสำคัญของไทย

เริ่มโปรโมชั่น : วันพุธ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00น. ตามเวลาประเทศไทย

สิ้นสุดโปรโมขั่น : วันจันทร์ 24 กันยายน 2555 เวลา 13.00น.

 • รถถังราคาพิเศษ ลดราคา 50% :
  • TD IV M8A1
  • TD V T49
  • TD VI M18 Hellcat
  • TD VII T25/2
 • เปลี่ยนชื่อลูกเรือ ลดราคา 90%
 • การขยายพื้นที่ค่ายทหาร ลดราคา 50%
 • ไอเท็มใช้งานที่ซื้อด้วยเครดิต ลดราคา 50%
 • ID พรีเมี่ยม :
  • ลดราคา 15% สำหรับ ID พรีเมี่ยมแบบครึ่งปี
  • ลดราคา 15% สำหรับ ID พรีเมี่ยมแบบ 1 ปี
ปิด