ผู้บัญชาการ,

ในตอนนี้เรามี: E5 กลับมาแล้ว และ ELC ที่ทำทุกๆสิ่ง และ Pigeon กำลังทำลายล้าง Lakeville. ไปลุยกัน

ปิด