[กิจกรรม] ขบวนสวนสนาม: ประเทศจีน

ผู้บัญชาการ,

ใช้เวลาของคุณในการวิจัยรถถังจากประเทศจีนเพิ่มกันในช่วงเวลากิจกรรมครั้งนี้ เพราะรถถังส่วนใหญ๋จะมาลดราคาอย่างจุใจ เพื่อช่วยคุณในการประหยัดเงิน และเวลา ! พร้อมกันนี้กับการท้าทายใหม่ๆ ให้คุณได้รับรางวัล EXP, EXP ลูกเรือ, และกองหนุนส่วนตัว

ไปอ่านเพิ่มเติมกัน!


[กิจกรรม] ขบวนสวนสนาม: ประเทศจีน

เริ่มกิจกรรรม: 29 กันยายน 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดกิจกรรม: 6 ตุลาคม 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)


 • ส่วนลดในเกม
 • ภารกิจ: China Challenge
 • ภารกิจ: Skilful Play (Medals)
 • ภารกิจ: Skilful Play Bonus (Top 3)
ส่วนลดในเกม

50% ส่วนลดสำหรับ:

 • รถถังปกติทุกคันจากจีน ระดับ II - V 
 •  ช่องโรงรถ
 •  ราคาการรีเซ็ตทักษะลูกเรือ

30% ส่วนลดสำหรับ:

 • รถถังปกติทุกคันจากจีน ระดับ VI - VII 
ภารกิจ: China Challenge

คำอธิบาย:

รับ 25,000. ต้องติดท๊อป 10 ในทีมของคุณ สำหรับค่า EXP ที่ได้รับเพื่อใช้นับ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่มเท่านั้น
 • ต้องใช้งานรถถังจากจีนเท่านั้
 • ใช้งานหนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 5x กองหนุนส่วนตัว: +100% EXP (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
ภารกิจ: Skilful Play (Medals)

คำอธิบาย:

รับหนึ่งในตราต่อไปนี้ในการรบ:

 • High Caliber
 • Tank Sniper
 • Raider
 • Lucky
 • Shellproof

เงื่อนไข:

 • ใช้งานรถถัง ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • การรบสุ่มเท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 EXP
 • x1.5 EXP ลูกเรือ
ภารกิจ: Skilful Play Bonus (Top 3)

คำอธิบาย:

ติดท๊อป 3 ในทีมของคุณสำหรับค่า EXP ที่ได้ในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • ใช้งานรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า
 • การรบสุ่มเท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 EXP

 • x1.5 EXPลูกเรือ

[กิจกรรม] สปอตไลท์: รถถังจีน WZ-111 5A

เริ่มกิจกรรรม: 29 กันยายน 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดกิจกรรม: 1 พฤษจิกายน 2560 (พุธ) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 • ส่วนลดในเกม
 • ภารกิจ: Top of the Tree
ภารกิจ: Top of the Tree

คำอธิบาย:

รับ x1.5 EXP ลูกเรือสำหรับรถถังต่อไปนี้ในการรบ:

เงื่อนไข:

รางวัล:

 • EXP  ลูกเรือ x1.5

[กิจกรรม] รางวัลภารกิจท๊อปของสายวิจัย

เริ่มกิจกรรรม: 29 กันยายน 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดกิจกรรม: 10พฤษจิกายน 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 • ภารกิจ: ท๊อปของสายวิจัย - WZ-111 5A
 • ภารกิจ: มุ่งหน้าสู่ ภารกิจ
ภารกิจ: ท๊อปของสายวิจัย - WZ-111 5A

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งาน  X WZ-111 model 5A  
 • ใช้งานได้ 50 ครั้งต่อไอดี

รางวัล:

 • x2 EXPลูกเรือ
 • โทเค่นภารกิจ
ภารกิจ: มุ่งหน้าสู่ ภารกิจ

คำอธิบาย:

รัล 50 โทเค่นภารกิจ

เงื่อนไข:

 • หนึ่งครั้งต่อไอดี

รางวัล:

 •  10x กองหนุนส่วนตัว : +100% EXP (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 •  10x กองหนุนส่วนตัว: +300% EXP (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
ปิด