[กิจกรรม] ท๊อปของสายวิจัย: AMX M4 mle. 54

[กิจกรรม] ท๊อปของสายวิจัย: AMX M4 mle. 54

กิจกรรมเริ่ม: 1 กุมภาพันธ์ 2561 (พฤหัสบดี) @ 13:00  เวลาไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 1 มีนาคม 2561 (พฤหัสบดี) @ 14:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

  • ส่วนลด
ส่วนลด

50% ส่วนลด & x1.5 EXPลูกเรือ สำหรับ:

30% ส่วนลด & x1.5 EXPลูกเรือ สำหรับ:

 

[กิจกรรม] ท๊อปของสายวิจัย รางวัลภารกิจ

กิจกรรมเริ่ม: 1 กุมภาพันธ์ 2561 (พฤหัสบดี) @ 13:00 เวลาไทย  (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 1 มีนาคม 2561(พฤหัสบดี) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

  • ภารกิจ: Top of the Tree: AMX M4 mle. 54
  • ภารกิจ: Heading Mission
ภารกิจ: Top of the Tree: AMX M4 mle. 54

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม /การรบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 10 ในทีมของคุณสำหรับค่า EXP ที่ได้รับ

เงื่อนไข:

  • ต้องใช้งานรถถังต่อไปนี้:
  • ใช้งานได้ 50 ครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

  • x2 EXPลูกเรือ 
ภารกิจ: Heading Mission

คำอธิบาย:

เสร็จสิ้น Top of the Tree: AMX M4 mle. 54 50 ครั้ง.

เงื่อนไข:

  • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

  • 10x กองหนุนส่วนตัว: +100% EXP (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
  • 10x กองหนุนส่วนตัว: +300% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
ปิด