โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[กิจกรรม] ตุลาคมโบนัสการเล่นยอดฝีมือ #3

ผู้บัญชาการ,

นี้คืออีกครั้งกับโอกาสในการคว้าทอง และ EXP เพิ่มเติมในห้าวันถัดจากนี้! เพียงแค่ทำภารกิจข้างล่างนี้ให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ แล้วรับรางวัลของท่านไปเลย.

ลุยเลย!


[กิจกรรม] ตุลาคมโบนัสการเล่นยอดฝีมือ #3

กิจกรรมเริ่ม: วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

ภารกิจ: ตุลาคมโบนัสการเล่นสุดฝีมือ #5

เป้าหมาย:

ติด 3 อันดับแรกของทีมท่านในค่า EXP ที่ได้รับในการรบ

เงื่อนไข:

 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 EXP
 • x1.5 EXP ลูกเรือ

 

ภารกิจ: ตุลาคมโบนัสการเล่นสุดฝีมือ #6

เป้าหมาย:

รับตราอันหนึ่งอันใดต่อไปนี้ในการรบ:

 • High Caliber
 • Tank Sniper
 • Raider
 • Survivor
 • Shellproof

เงื่อนไข:

 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 EXP
 • x1.5 Crew EXP

 

ภารกิจ: รับทองของท่าน

เป้าหมาย:

ชนะการรบ ท่านต้องติด 5 อันดับแรกในทีมท่านสำหรับค่า EXP ที่ได้รับ เพื่อนับในภารกิจนี้

เงื่อนไข:

 • ใช้งานรถถังเทียร์ V หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งาน 3 ครั้งต่อวัน

รางวัล:

 • 10

 

ปิด