[กิจกรรม] นับถอยหลังสู่ 1.0 - สัปดาห์ที่ 1

ผู้บัญชาการ!

พร้อมไหม กับการมาของอัปเดต 1.0 ที่จะพร้อมใช้งานในเดือนมีนาคมนี้ และเพื่อการนั้น เราได้เตรียมการนับถอยหลัง โดยกิจกรรม จะเริ่ม 7 มีนาคมนี้ เข้าร่วมในการนี้ และรับรางวัลรายวัน สัปดาห์ และรางวัลหลักในการนับถอยหลังสู่ 1.0! ตรวจสอบภารกิจด้านล่าง!

รางวัลหลัก

ขยาย
 • 2 ช่องโรงรถ
 • 15x Improved Combat Rations
 • 15x Onigiri
 • 15x Case of Cola
 • 15x Extra Combat Rations
 • 15x Chocolate
 • 15x Strong Coffee
 • 15x Buchty
 • 15x Coffee with Cinnamon Buns
 • 15x Pudding and Tea
 • 15x Bread with Smalec

ในการรับรางวัลหลักที่คุณต้องการ ในการรับรางวัลทั้ง 3 สัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามเฉพาะ ความยากของ Private ที่ต้องการ นีั้หมายถึง คุณจะได้รับรางวัลหลัก แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลใดๆสำหรับภารกิจ Veteran 

ย่อลง

รางวัลสัปดาห์ที่ 1 

Private

Veteran

สะสมห้า Private Tokens เพื่อรับ:

 • 5 Large Repair Kits
 • 5 Large First Aid Kits
 • 5 Automatic Fire Extinguishers

สะสมห้า Veteran Tokens เพื่อรับของเสริม:

 • 5 Large Repair Kits
 • 5 Large First Aid Kits
 • 5 Automatic Fire Extinguishers

ภารกิจสัปดาห์ที่ 1 

Let's Get The Countdown Going!

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 7 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 27 มีนาคม เวลา 13:00 (ของไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token

เป้าหมาย

 • Play a Random/Grand Battle.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

20 Days to Go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 7 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 8 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

เป้าหมาย

 • เล่น 5 การรบสุ่ม/การรบใหญ่

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

19 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 8 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 9 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Large Repair Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 Large Repair Kit

เป้าหมาย

 • รับ 4,000 EXP ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ในการรบสุ่ม/การรบใหญ่

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

18 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 9 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 10 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Large First Aid Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 Large First Aid Kit

เป้าหมาย

 • ชนะ 3 การรบสุ่ม/การรบใหญ่
 • จิดท๊อป 10 ในทีมคุณ สำหรับค่า EXP ที่ได้รับ

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

17 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 10 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 11 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 กองหนุนส่วนตัว: +50% EXP สำหรับหนึ่งชั่วโมง

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 กองหนุนส่วนตัว: +50% EXP สำหรับหนึ่งชั่วโมง

เป้าหมาย

 • ทำลาย 5 รถถังศัตรู  ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ในการรบสุ่ม/การรบใหญ่.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

16 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 11 มีนาคม เวลา 13:00 to 12 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 กองหนุนส่วนตัว: +100% Crew EXP for 2 hours

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 กองหนุนส่วนตัว: +100% Crew EXP for 2 hours

เป้าหมาย

 • Deal 3,000 damage ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ในการรบสุ่ม/การรบใหญ่.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

15 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 12 มีนาคม เวลา 13:00 to 13 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

เป้าหมาย

 • ส่อง 4 รถถังศัตรูในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ในการรบสุ่ม/การรบใหญ่.
 • รถถังที่ถูกส่อง จะนับเฉพาะในขั้นตอนภารกิจ ถ้าคุณชนะการรบ

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

14 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 13 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 14 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Large Repair Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 Large Repair Kit

เป้าหมาย

 • ดาเมจ  15 รถถังศัตรูในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ในการรบสุ่ม/การรบใหญ่.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

13 days to go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 14 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 15 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Large First Aid Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 •  1 Large First Aid Kit

เป้าหมาย

 • รับ 5,000 EXP ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ในการรบสุ่ม/การรบใหญ่.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะระดับ IV หรือมากกว่า (Private)
 • เฉพาะระดับ VIII หรือมากกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี

โปรทิป:

เพื่อรับรางวัลสำหรับภารกิจ Private และ Veteran ในครั้งเดียว คุณจะต้องการทำภารกิจ Veteran ให้สำเร็จเท่านั้น ถ้าคุณเสร็จสิ้นภารกิจ Private (ด้วยรถถังระดับ IV-VII) และต้องการทำในความยากระดับ Veteran ภายหลัง คุณจะได้รับรางวัลสำหรับการนี้ภายหลัง แต่ไม่ใช่ภารกิจ Private อีกครั้ง

 

จับตามองภารกิจสัปดาห์ที่ 2 ในเวบไซต์วันพุธสัปปดาห์ต่อไป!

 

โชคดี!

ปิด