กิจกรรมเริ่ม: 26 มกราคม 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

 • ภารกิจ: Heavy Solo Daily
 • ภารกิจ: Heavy Platoon Daily
 • ภารกิจ: Full Daily
 • ภารกิจ: Get Full Daily 4 Times
 • ภารกิจ: Destroy 2 Heavies
ภารกิจ: Heavy Solo Daily

คำอธิบาย:

รับ 15,000 EXP ตลอดทุกจำนวนการรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งานรถถังหนักระดับ IV - X
 • หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x กองหนุนส่วนตัว: +100% EXP (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 1x Full Daily Token

ภารกิจ: Heavy Platoon Daily

คำอธิบาย:

ชนะ5 การรบสุ่ม/การรบใหญ่ ระหว่างอยู่ในพลาทูน

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งานรถถังหนักระดับ IV - X 
 • หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x กองหนุนส่วนตัว: +200% EXPลูกเรือ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 1x Full Daily Token
ภารกิจ: Full Daily

คำอธิบาย:

รับ 2 Full Daily โทเค่น.

เงื่อนไข:

 • ใช้งานได้ 7 ครั้งต่อไอดีเท่านั้น
 • โทเค่น จะใช้งานหลังจากสำเร็จในภารกิจแต่ละครั้ง

รางวัล:

 • 1x Automatic Fire Extinguisher
 • 1x Large First Aid Kit
 • 1x Large Repair Kit
ภารกิจ: Get Full Daily 4 Times

คำอธิบาย:

เสร็จสิ้น 'Full Daily' ภารกิจ 4 ครั้ง.

เงื่อนไข:

 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 2x กองหนุนส่วนตัว: +200% EXP อิสระ  (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 •  1x Large-Caliber Tank Gun Rammer

ภารกิจ: Destroy 2 Heavies

คำอธิบาย:

ทำลาย 2 รถถังหนักในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งานรถถังระดับ IV - X 
 • ทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.3 EXP
ปิด