ผู้บัญชาการ,

ญี่ปุ่นฉลองโกลเด้นวีค กันในสัปดาห์นี้ ไปดูส่วนลด และภารกิจด้านล่างที่เราเตรียมไว้เป็นพิเศษ อย่ากังวลไป ถ้าท่านไม่ได้หยุดเหมือนคนญี่ปุ่น เพราะการขายเหล่านี้มีให้กับทุกท่านในเซิฟเวอร์.

ลุยเลย!

[ร้านของขวัญ] โกลเด้นวีค

เริ่มกิจกรรม: 28 เมษายน 2560 (ศุกร์)  @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดกิจกรรม: 5 พฤษภาคม 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

 • Type 3 Chi-Nu Kai
 • Heavy Tank No. VI
 • STA-2
 • LTP - 5K
 • Rheinmetall Skorpion G - Standard
 • Rheinmetall Skorpion G - Ultimate
 • Rheinmetall Skorpion G - Supreme
 • TOG II*
 • TOG II* Fully Loaded
 • Support Drop
 • Trinity Package
 • Super Value Pack
 • Startup Package
 • Mega Booster Pack
 • Max EXP Booster
Type 3 Chi-Nu Kai

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา

 • USD 4.63

ซื้อได้เลย  

Heavy Tank No. VI

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา

 • USD 12.52

ซื้อได้เลย  

STA-2

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา

 • USD 27.56

ซื้อได้เลย  

LTP - 5K

แพ็คเกจบรรจุ:

 • III LTP  
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5,000 

ราคา

 • USD 21.09

ซื้อได้เลย  

Rheinmetall Skorpion G - Standard

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา

 • USD 43.90

ซื้อได้เลย  

Rheinmetall Skorpion G - Ultimate

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII Rheinmetall Skorpion G  
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัสชัยชนะครั้งแรก (จำกัด: 15 ครั้ง/บัญชี)
 • 10x กองหนุนส่วนตัว: +300% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 6,750 

ราคา

 • USD 71.67

ซื้อได้เลย  

Rheinmetall Skorpion G - Supreme

แพ็คเกจบรรจุ:

 • Rheinmetall Skorpion G 
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 30 วันบัญชีพิเศษวันบัญชีพิเศษวันบัญชีพิเศษ
 • 5x โบนัสชัยชนะครั้งแรก (จำกัด: 30 ครั้ง/บัญชี)
 • 30x กองหนุนส่วนตัว: +300% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 1x Binocular Telescope
 • 1x Large-Caliber Tank Gun Rammer
 • 1x Camouflage
 • 25x Large Repair Kits
 • 25x Large First Aid Kits
 • 25x Automatic Fire Extinguishers
 • 15,000 
 • 5,000,000 

ราคา

 • USD 158.85

ซื้อได้เลย  

TOG II*

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา

 • USD 16.31

ซื้อได้เลย  

TOG II* Fully Loaded

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VI TOG II*  
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 1x Super Heavy Spall Liner
 • 1x Improved Ventilation Class 3
 • 1x Medium-Caliber Tank Gun Rammer
 • 2,600 

ราคา

 • USD 36.94

ซื้อได้เลย  

Support Drop

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 3,150 
 • 1,000,000 

ราคา

 • USD 21.90

ซื้อได้เลย  

Trinity Package

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 2,000 
 • 2,000,000 
 • 30 วันบัญชีพิเศษ

ราคา

 • USD 35.63

ซื้อได้เลย  

Super Value Pack

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 1,000 
 • 500,000 
 • 1 วันบัญชีพิเศษ

ราคา

 • USD 9.77

ซื้อได้เลย  

Startup Package

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 2,500 
 • 1,000,000 
 • 3 วันบัญชีพิเศษ

ราคา

 • USD 20.97

ซื้อได้เลย  

Mega Booster Pack

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 5,000 
 • 5,000,000 
 • 30 วันบัญชีพิเศษ

ราคา

 • USD 69.91

ซื้อได้เลย  

Max EXP Booster

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 1,000 
 • 1,000,000 
 • 7 วันบัญชีพิเศษ
 • 14x กองหนุนส่วนตัว: +50% EXP (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)

ราคา

 • USD 24.43

ซื้อได้เลย

[กิจกรรม] โกลเด้นวีค

เริ่มกิจกรรม: 28 เมษายน 2560 (ศุกร์)  @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดกิจกรรม: 5 พฤษภาคม 2560 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

 • โบนัสแลกเปลี่ยน EXP ไปยัง EXP อิสระ
 • โบนัสแลกเปลี่ยน EXP ไปยัง EXP ลูกเรือ
 • ส่วนลดในเกม
 • ภารกิจ: Golden Week Challenge
โบนัสแลกเปลี่ยน EXP ไปยัง EXP อิสระ

ราคาสำหรับการแลกเปลี่ยน EXP เป็น EXP อิสระ จะได้รับส่วนลดชั่วคราว สำหรับระยะเวลากิจกรรมนี้ อัตราใหม่คือ:

1  :35 

โบนัสแลกเปลี่ยน EXP ไปยัง EXP ลูกเรือ

EXP อิสระสามารถใช้งานได้สำหรับการฝึกลูกเรือ ในระยะเวลาจำกีด อัตราใหม่จะเป็นไปดังนี้:

1 EXP อิสระ : 10 EXP ลูกเรือ

ส่วนลดในเกม

50% ส่วนลดสำหรับ:

 • รถถังปกติญี่ปุ่นระดับ II - V 
 • V Type 3 Chi-Nu Kai
 •  ราคาการฝึกลูกเรือ
 •  ยุทโธปกรณ์

30% ส่วนลดสำหรับ:

15% ส่วนลดสำหรับ:

ภารกิจ: Golden Week Challenge

คำอธิบาย:

ชนะ 10 การรบสุ่ม ต้องติดท๊อป 10 ในทีมท่านสำหรับ EXP ที่ได้รับสำหรับการรบที่ใช้นับ

เงื่อนไข:

 • ใช้งานได้ 5 ครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 5x Large Repair Kits

 • 5x Onigiri
ปิด