โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

กิจกรรมประจำเดือน: กรกฎาคม 2015

ผู้บัญชาการ!

เรามีสองชุดภารกิจใหม่ที่จะนำท่าน ไปในการทำงานตลอดทั้งเดือนใน World of Tanks! อย่างแรก จะนำท่านไปในการทำชัยชนะ 10 ในแบบการรบเดียว และอีก 3 ระหว่างใช้งานพลาทูน แต่ละวัน ในรางวัล EXP ลูกเรือพื้นฐาน  ทำซ้ำในเนื้อหานี้ให้มากที่สุด ที่ท่านจะทำได้ และ ท่านจะได้รับรางวัลที่ไปเรื่อยๆ รวมทั้งกุญแจในการได้ครอง 8,8 cm PaK 43 Jagdtiger เป็นเวลา 7 วัน

ต้องการการท้าทายเพิ่มเติมรึ กับรางวัลที่น่าประทับใจเท่าเทียมกัน? ฝันเป็นจริงแล้ว ในการทำงานครั้งนี้ แต่ละสัปดาห์ เราจะเปิดใช้งานภารกิจที่ท่านสามารถทำได้สำเร็จในการได้รับ Fire Extinguishers และ Dream Tokens. รับ 30 Tokens ในเดือนนี้ (ท่านสามารถซื้อมันได้จากร้านพรีเมี่ยม ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ) และท่านจะได้รับรถถังเทียร์ VII FV201 (A45) แบบหนัก, แบบถาวรในโรงรถท่าน

สุดท้าย กับการที่ท่านสามารถแลกเปลี่ยนค่า EXP อิสระของท่าน กับ  EXP ลูกเรือระหว่าง กรกฎาคม และกันยายน เพื่อเร่งการฝึกโดยตรงไปยังลูกเรือของท่านให้พร้อมในการรบ อัตรการแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามนี้:

1 EXP อิสระ  : 5 EXP ลูกเรือ

มีหลายสิ่งที่ต้องทำ เอาละเริ่มวางแผนได้แล้ว!

Roll out!


กิจกรรมประจำเดือน: กรกฎาคม 2015

กิจกรรมเริ่ม: วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด:  วันเสาร์ที่  1 สิงหาคม 2558 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

ภารกิจ

 

Free EXP to EXP ลูกเรือ

โน๊ต : กิจกรรมนี้ใช้งานตั้งแต่1 กรกฎาคม - 1 กันยายน.

ผู้เล่น สามารถแลกเปลี่ยน  EXP อิสระไปยัง EXP ลูกเรือ สำหรับระยะเวลากิจกรรมนี้

อัตราแลกเปลี่ยนคือ:

1 EXP อิสระ : 5 EXP ลูกเรือ

 

ภารกิจ: กรกฎาคม's 'Can You Tank This?' Challenge

ภารกิจ: Daily Challenge Platoon

ชนะ 10 การรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ใช้งานรถถังเทียร์ V หรือมากกว่า
 • ต้องอยู่ในพลาทูน
 • ติด 10 อันดับแรกของทีมในค่า EXP ทีไ่ด้รับ
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1,000 EXP ลูกเรือ
 • 1x Daily Challenge: Platoon Token

 

ภารกิจ: Daily Challenge 7v7

ชนะ 3 ทีมการรบ (7v7 หรืออันดับ) ระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ใช้งานรถถังเทียร์ VIII
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1,000 EXP ลูกเรือ
 • 1x Daily Challenge: Team Token

 

ภารกิจ: Team Challenge 1

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้:

 • Daily Challenge Platoon (4 ครั้ง)
 • Daily Challenge 7v7 (4 ครั้ง)

รางวัล:

 • 5x Automatic Fire Extinguisher
 • 5x Large First Aid Kit
 • 5x Large Repair Kit

 

ภารกิจ: Team Challenge 2

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้:

 • Daily Challenge Platoon (8 ครั้ง)
 • Daily Challenge 7v7 (8 ครั้ง)

รางวัล:

 • 1 วันบัญชีพรีเมี่ยม

 

ภารกิจ: Team Challenge 3

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้:

 • Daily Challenge Platoon (12 ครั้ง)
 • Daily Challenge 7v7 (12 ครั้ง)

รางวัล:

 • 1x Camouflage Net

 

ภารกิจ: Team Challenge 4

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้:

 • Daily Challenge Platoon (16 ครั้ง)
 • Daily Challenge 7v7 (16 ครั้ง)

รางวัล:

 • 1x Enhanced Torsion Bars 5+ t Class

 

ภารกิจ: Jagdtiger Team Challenge

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้:

 • Daily Challenge Platoon (20 ครั้ง)
 • Daily Challenge 7v7 (20 ครั้ง)

รางวัล:

 • 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger (รถถังจำกัดเวลา: 7 วัน)
 • 1 วันบัญชีพรีเมี่ยม

โน๊ตs:

 • รางวัลรถถังจะใช้งานเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังการทำภารกิจเสร็จสิ้น
 • ผู้เล่นที่ครอบครองรถถังรางวัลนี้อยู่แล้ว จะได้รับรางวัลเป็นเวลาพรีเมี่ยมเท่านั้น
ภารกิจ: Dreams Come True

ภารกิจ: Play Harder!

ทำภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จ:

 • One Step to the Dream - Weekdays (1 ครั้ง)

  หรือ

 • One Step to the Dream - Weekend (1 หนึ่งครั้ง)

รางวัล:

 • 2 วัน บัญชีพรีเมี่ยม

โน๊ต: ภารกิจนี้สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อไอดี

 

ภารกิจ: Well Played!

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้โดยรวมทั้งหมด 5 ครั้งรวมกัน:

 • One Step to the Dream - Weekdays

  หรือ

 • One Step to the Dream - Weekend

รางวัล:

 • 3x '+15% EXP' boosters

โน๊ตs:

 • ภารกิจนี้สามารถทำสำเร็จได้ 9 เท่านั้นต่อไอดี
 • Boosters ใช้งาน 2 ชั่วโมงหลังใช้งาน
 • Boosters จะหมดอายุลงในวันที่ 1 กันยายน

 

ภารกิจ: FV201 (A45) is in your hangar!

ทำสำเร็จในภารกิจต่อไปนี้ โดยรวม 30 ครั้งรวมกัน:

 • One Step to the Dream - Weekdays

  หรือ

 • One Step to the Dream - Weekend

รางวัล:

 • เทียร์ VII HT FV201 (A45) w/ 50% Crew
 • 1x ช่องโรงรถ

โน๊ต: ภารกิจนี้สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อไอดี

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekdays #1

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 1 - 4 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 15,000 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekend #1

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 4 - 6 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 7,500 EXP ตลอดทุกการรบที่มีระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ 3 ครั้ง ต่อวันเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekdays #2

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 6 - 11 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 15,000 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekend #2

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 11 - 13 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 7,500 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ 3 ครั้ง ต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekdays #3

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 13 - 18 กรกฎาคม เท่านั้น.

Get 15,000 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekend #3

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 18 - 20 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 7,500 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ 3 ครั้ง ต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekdays #4

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 20 - 25 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 15,000 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekend #4

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 25 - 27 กรกฎาคม เท่านั้น.

ทำ 7,500 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ 3 ครั้ง ต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ภารกิจ: One Step to the Dream - Weekdays #5

โน๊ต: ภารกิจนี้จะใช้งานตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม เท่านั้น.

ทำ 15,000 EXP ตลอดทุกการรบระหว่างทำเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่าใช้งานรถถังเทียร์ IV หรือมากกว่า
 • สามารถทำสำเร็จได้ครั้งเดียวต่อวัน

รางวัล:

 • 1x Dream Token
 • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

 

ปิด