โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

30 ธันวาคม - 16 มกราคม: [ร้านของขวัญ] กล่องต้นไม้ปีใหม่

ผู้บัญชาการ,

ตกแต่งต้นไม้ และรถลุยหิมะของท่าน ที่สามารถพบได้ในกล่อง ใช้งานสิ่งตกแต่งเหล่านี้ ในการเสริมบรรยากาศวันหยุดในโรงรถของท่านกัน! ไปดูรายละเอียดด้านล่างได้แล้ว.

ข้อคิด: เบลารุส (ที่ซึ่ง World of Tanks ถูกพัฒฯา) คือหนึ่งในประเทศที่ฉลองวันคริสต์มาสในวันที่ 7 มกราคม!


 

กิจกรรมเริ่ม: วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 @ 13:00 เวลาไทย  

กิจกรรมสิ้นสุด: วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 @ 13:00 เวลาไทย


 

ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยของตกแต่งพวงมาลัยระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 Garland

940

ราคา
USD 3.75
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยของตกแต่งพวงมาลัยระดับl 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 พวงมาลัย

1,880

ราคา
USD 7.50

ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งพวงมาลัยระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 พวงมาลัย

4,700

ราคา
USD 18.75
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งพวงมาลัยระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 พวงมาลัย

9,400

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยของตกแต่งยอดระดับ  5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 Topper

1,875

ราคา
USD 7.50
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยของตกแต่งยอดระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 ยอด

3,750

ราคา
USD 15.00
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งยอดระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 ยอด

9,375

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งยอดระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 ยอด

18,750

ราคา
USD 75.00
ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยของตกแต่งรอบๆต้นไม้ระดับ แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 Tree Skirt

940

ราคา
USD 3.75
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยของตกแต่งรอบๆต้นไม้ระดับ  5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 รอบๆต้นไม้

1,880

ราคา
USD 7.50
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งรอบๆต้นไม้ระดับ  5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 รอบๆต้นไม้

4,700

ราคา
USD 18.75
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งรอบๆต้นไม้ระดับ  5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 รอบๆต้นไม้

9,400

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยของตกแต่งจี้ห้อยคอระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 จี้ห้อยคอ

550

ราคา
USD 2.14
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งจี้ห้อยคอระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 จี้ห้อยคอ

1,375

ราคา
USD 5.35
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งจี้ห้อยคอระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 จี้ห้อยคอ

2,750

ราคา
USD 10.70
ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยลายพรางระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 ลายพราง

1,875

ราคา
USD 7.50
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยลายพรางระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 ลายพราง

3,750

ราคา
USD 15.00
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยลายพรางระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 ลายพราง

9,375

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยลายพรางระดับ แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 ลายพราง

18,750

ราคา
USD 75.00
ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านข้างระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 ของแตกแต่งด้านข้าง

1,875

ราคา
USD 7.50
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านข้างระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 ของแตกแต่งด้านข้าง

3,750

ราคา
USD 15.00
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านข้างระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 ของแตกแต่งด้านข้าง

9,375

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านข้างระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 ของแตกแต่งด้านข้าง

18,750

ราคา
USD 75.00
ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยของตกแต่งป้อมปืนระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 ของตกแต่งป้อมปืน

1,875

ราคา
USD 7.50
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่องด้วยของตกแต่งป้อมปืนระดับ 5 แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 ของตกแต่งป้อมปืน

3,750

ราคา
USD 15.00
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งป้อมปืนระดับ แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 ของตกแต่งป้อมปืน

9,375

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งป้อมปืนระดับแบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 ของตกแต่งป้อมปืน

18,750

ราคา
USD 75.00
ชื่อแพ็คเกจ
กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านหน้าระดับ แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 1 ของตกแต่งด้านหน้า

1,875

ราคา
USD 7.50
ชื่อแพ็คเกจ
2 กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านหน้าระดับ แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 2 ของตกแต่งด้านหน้า

3,750

ราคา
USD 15.00
ชื่อแพ็คเกจ
5 กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านหน้าระดับ แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 5 ของตกแต่งด้านหน้า

9,375

ราคา
USD 37.50
ชื่อแพ็คเกจ
10 กล่อง ด้วยของตกแต่งด้านหน้าระดับ  แบบสุ่ม

 

แพ็คเกจบรรจุ
 10 ของตกแต่งด้านหน้า

1,875

ราคา
USD 75.00

 

จะซื้อให้ตัวเอง หรือซื้อให้เพื่อน ก็คุ้มค่าทั้งนั้น ดูการใช้ คู่มือร้านของขวัญ เพื่ออ้างอิงการใช้ระบบส่วนนี้

    ไปยังร้านของขวัญ

ปิด