โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ภารกิจฉลองครบรอบ 2ปี

ท่านผู้บัญชาการ!

ผ่านมาได้สองขวบปีแล้วที่เรา World of Tanks ยกพลขึ้นฝั่งที่เอเชียนี้  เราลุยกันอย่างหนักตลอดทั้งปี และเราแข็งแกร่งขึ้นมาก!

เพื่อเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จ  เรามีภารกิจใหม่มาฝาก  เมื่อทำภารกิจนี้สำเร็จ ท่านจะได้รับของรางวัลมากมายทั้งอุปกรณ์และของใช้มากมาย รวมทั้งเครดิตมหาศาล!

จำเอาไว้ว่า ภารกิจนี้ต้องทำตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อชัยชนะที่ยืนยาวของท่าน!

ลุยเลย!

 


 

1 - 25 เมษายน: เพลเยอร์ช๊อยส์

 

กิจกรรมเริ่ม:  วันอังคารที่  1 เมษายน   2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด:      วันศุกร์ที่   25 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

 

เวลาและรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้รถถังประจำเดือน: T20 เพลเยอร์ช๊อยส์

สนุกกับค่ากำไร x1.2 ในเครดิตในรถถัง เทียร์ VII T20

โน๊ต: เฉพาะผู้เล่น 10 อันดับแรกสำหรับค่า EXP ที่ได้รับของทีมจะได้รับโบนัสเครดิต


แผนที่ประจำเดือน: เพลเยอร์ช๊อยส์
รับ x1.25 กำไรเครดิตเมื่อเล่นในแผนที่ที่กำหนด

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ทำซ้ำได้
 • เล่นในแผนที่ 'Ensk'
 • รับชัยชนะในการรบ
 • x1.25 โบนัสรายได้เครดิต

 

 


 

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2ปี - All Rounder


กิจกรรมเริ่ม:  วันอังคารที่  1 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด:      วันศุกร์ที่   25 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

 

เวลาและรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 


1 - 25 เมษายน : ฉลองครบรอบ 2ปี - All Rounder
รับ 500,000 เครดิต by completing the sub-missions below

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • เสร็จสิ้น ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage
 • เสร็จสิ้น ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist
 • 500,000 เครดิต

 


 

1 - 25 เมษายน : ฉลองครบรอบ2 ปี - Damage


กิจกรรมเริ่ม:  วันอังคารที่  1 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด:      วันศุกร์ที่   25 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

 

เวลาและรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage
รับ Premium และ Equipment เป็นรางวัลจากการทำภารกิจทั้งหมดนี้สำเร็จ

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point USSR
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point France
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point USA
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point UK
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point Germany
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point China
 • เสร็จสิ้น Damage Check Point Japan
 • 3 วันพรีเมี่ยม
 • 1x Heavy Spall Liner
 • 1x Large-Caliber Tank Gun Rammer
 • 1x Improved Ventilation Class 3
 • 1x Enhanced Gun Laying Drive

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point USSR
รับ 150,000 เครดิต และ 20 Lend Lease Oil จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • เฉพาะรถถังโซเวียตเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x Lend Lease Oil

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point France
รับ 150,000 เครดิต และ 20 First Aid Kits จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังฝรั่งเศสเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x First Aid Kits

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point USA
รับ 150,000 เครดิต และ 20 Manual Fire Extinguishers จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังอเมริกาเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x Manual Fire Extinguishers

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point UK
รับ 150,000 เครดิต และ 20 Small Repair Kits จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังอังกฤษเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x Small Repair Kits

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point Germany
รับ 150,000 เครดิต และ 20 100 Octane Gasoline จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังเยอรมันเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x 100 Octane Gasoline

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point China
รับ 150,000 เครดิต และ 20 Remove Speed Governor จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังจีนเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x Remove Speed Governor

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point Japan
รับ 150,000 เครดิต และ 20 Quality Oil จากการทำ 50,000 ค่าความเสียหาย

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังญี่ปุ่นเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าความเสียหาย
 • 150,000 เครดิต
 • 20x Quality Oil

 

 


 

 

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ2 ปี - Assist


กิจกรรมเริ่ม:  วันอังคารที่  1 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด:      วันศุกร์ที่   25 เมษายน  2557 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

 

เวลาและรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 


01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist
รับ พรีเมี่ยม และ อุปกรณ์เป็นรางวัลในการทำภารกิจทั้งหมดสำเร็จ

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point USSR
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point France
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point USA
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point UK
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point Germany
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point China
 • เสร็จสิ้น Assist Check Point Japan
 • 1x Coated Optics
 • 1x Binocular Telescope
 • 1x Toolbox
 • 1x Improved Ventilation Class I

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist Check Point USSR
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Extra Combat Rations ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังโซเวียตเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • ต้องรอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Extra Combat Rations

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist Check Point France
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Strong Coffee ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังฝรั่งเศสเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • ต้องรอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Strong Coffee

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist Check Point USA
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Cases of Cola ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังอเมริกาเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • ต้องรอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Case of Cola

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist Check Point UK
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Pudding และ tea ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังอังกฤษเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • ต้องรอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Pudding และ tea

01 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Assist Check Point Germany
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Chocolate ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังเยอรมันเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • ต้องรอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Chocolate

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point China
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Improved Combat Rations ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังจีนเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • รอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Improved Combat Rations

1 - 25 เมษายน : ฉลองครอบรอบ 2 ปี - Damage Check Point Japan
รับ 150,000 เครดิต และ 5 Onigiri ในการทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือการโจมตี

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
 • รถเทียร์ IV หรือมากกว่าเท่านั้น
 • รถถังญี่ปุ่นเท่านั้น
 • เฉพาะการรบแบบสุ่ม
 • ติด 10 อันดับแรกของค่า EXP ที่ได้รับของทีม
 • ต้องรอดในการรบ
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 • ทำ 50,000 ค่าการช่วยเหลือในการโจมตี
 • 150,000 เครดิต
 • 5x Onigiri
ปิด