โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[วีดีโอ] รีวิวแผนที่โลกใหม่

ท่านผู้บัญชาการ,

ท่านเคยได้ยินการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหม ข่าวดีคือ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มโอกาสในชัยชนะของท่าน  การเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง : จังหวัดมากขึ้น, โอกาสอันดีในแผนที่ขึ้นบก และการเสริมหนทางในการจัดการทรัพยากร ไปรับชมวีดีโอนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมกัน

ปิด