แผนที่โลก: ฤดูกาลที่ 7

ผู้บัญชาการ,

หลังการพักหยุดที่ยาวนาน ตอนนี้ กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุด จะกลับพบกันอีกครั้งในแนวหน้าของแผนที่โลก!

Season Seven will begin on February 6, 2018, 06:00 UTC+8 on the Global Map. The season will last till March 25, 2018 06:00 UTC+8.

ฤดูกาลที่เจ็ดจะเริ่มในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04:00 ของไทย บนแผนที่โลก และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 5:00 เวลาไทย


เนื้อหาของฤดูกาลแผนที่โลก

พาหนะระดับ VIII และ Х ในการเข้าร่วมฤดูกาลที่เจ็ดบนแผนที่โลก

กลไกอิทธิพลนั้นได้รับการแก้ไขใหม่ นับจากนี้ไป จะสามารถหาและใช้อิทธิพลได้บนแผนที่โลกเท่านั้น อิทธิพลที่หามาได้จะถูกตั้งใหม่ก่อนทำการเริ่มฤดูกาลใหม่

ค่าอิทธิพล

จากการพิจารณาความเห็นจำนวนมากและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เราได้ตัดสินว่ารูปแบบการใช้งานค่าอิทธิพลในปัจจุบัน (ในฐานะสกุลเงินที่หาได้จากรูปแบบฐานที่มั่น) นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เพราะมีผู้เล่นที่ทำการเล่นในรูปแบบฐานที่มั่นอย่างต่อเนื่องสามารถหาค่าอิทธิพลจำนวนมากได้ ฉะนั้นพวกเขาจะมีความได้เปรียบสำหรับกลไกที่ใช้สกุลเงินนี้ และสภาวะดังกล่าวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับกลไกลอิทธิพลให้มีความสมดุลที่จะทำให้ทั้งกองทัพที่แข็งและอ่อนมีโอกาสได้ใช้กลไกนี้ ฉะนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดคือ: เราจะทำการแก้ไขวิธีการหาค่าอิทธิพลใหม่หมด

ก่อนที่จะทำการเริ่มเซิร์ฟเวอร์ฤดูกาล อิทธิพลกองทัพที่หามาได้ทั้งหมดจะถูกตั้งใหม่ ในอนาคต สกุลเงินนี้จะสามารถหาได้บนแผนที่โลก เท่านั้น ในขณะเดียวกัน ค่าอิทธิพลจะสามารถถูกเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลปัจจุบันเท่านั้น ก่อนการเริ่มฤดูกาลใหม่ เราจะทำการปรับค่าอิทธิพลของกองทัพทุกกองทัพและทุกคนจะเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เหมือนกันทุกคน

ค่าอิทธิพลนั้นสามารถหาได้จากการปฏิบัติภารกิจกองทัพพิเศษในการรบของทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกและจังหวัดปกติและกำลังปฏิวัติ และสามารถใช้ได้ในช่วงฤดูกาลที่เจ็ดสำหรับการประมูลหรือการเพิ่ม/ลด “กำลังต่อต้าน” ในจังหวัดต่างๆ

สนามรบ

พาหนะระดับ VIII และ Х สำหรับการเข้าร่วมฤดูกาลที่เจ็ดบนแผนที๋โลก

แนวรบระดับ VIII (สำหรับพาหนะระดับ VIII) จะประกอบด้วยจังหวัด 48 จังหวัด จังหวัดยกพลขึ้นบก: ~ 23% ของจำนวนจังหวัดทั้งหมดในแนวรบนี้

แนวรบระดับ X (สำหรับพาหนะระดับ X) จะประกอบด้วยจังหวัด 59 จังหวัด จังหวัดยกพลขึ้นบก: ~ 22% ของจำนวนจังหวัดทั้งหมดในแนวรบนี้

เวลารบหลักสำหรับแนวรบระดับ VIII: 08:00 - 15:00 (UTC)

เวลารบหลักสำหรับแนวรบระดับ X: 08:00 - 15:00 (UTC)

กระดานผู้นำ และรางวัล

รางวัลของสมาชิกกองทัพนั้นจะขึ้นกับตำแหน่งของกองทัพบนกระดานผู้นำของฤดูกาล

แนวปะทะระดับVIII ของฤดูกาล

Emblem Camouflage

 

Season 7 Winner, Class I

Season 7 Winner, Class II

Season 7 Winner, Class III

Season Elite

Season Veteran

 

ตำแหน่งสูงสุด ตำแหน่งขั้นต่ำ
ตรา ลายพรางกองทัพ สัญลักษณ์กองทัพ
สัญลักษณ์เข้าร่วม
1 - Winner of the Seventh season 1st class ทะะลทราย ใช่ ใช่
2 - Winner of the Seventh season 2nd class ทะะลทราย ใช่ ใช่
3 - Winner of the Seventh season 3rd class ทะะลทราย ใช่ ใช่
4 10% Season Elite ทะะลทราย ใช่ ใช่
10% 50% Season Veteran - ใช่ ใช่

แนวปะทะระดับ  X ของฤดูกาล

Emblem

 

Camouflage

ทะะลทราย

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

 

Season 7 Winner, Class I

Season 7 Winner, Class II

Season 7 Winner, Class III

Season Elite

Season Veteran

 

ตำแหน่งสูงสุด
ตำแหน่งขั้นต่ำ
ตรา ลายพรางกองทัพ
สัญลักษณ์กองทัพ
สัญลักษณ์เข้าร่วม
1 - Winner of the Seventh season 1st class ฤดูหนาว/ทะะลทราย/ฤดูร้อน ใช่ ใช่
2 - Winner of the Seventh season 2nd class ฤดูหนาว/ทะะลทราย/ฤดูร้อน ใช่ ใช่
3 - Winner of the Seventh season 3rd class ฤดูหนาว/ทะะลทราย/ฤดูร้อน ใช่ ใช่
4 10% Season Elite ฤดูหนาว/ทะะลทราย/ฤดูร้อน ใช่ ใช่
10% 50% Season Veteran ทะะลทราย/ฤดูหนาว ใช่ ใช่
50% 75% - ทะะลทราย ใช่ ใช่

 

สำคัญ! รางวัลกองทัพจะได้รับโดยผู้เล่นที่เป็นสมาชิกของกองทัพที่ได้รางวัลในตอนท้ายของฤดูกาล และมีอย่างน้อย 5 การรบ ในแผนที่โลก ที่เล่นในกองทัพ หลังจากที่เข้าร่วมในกองทัพที่แล้ว

ฤดูกาลที่ 7: กฎทั่วไป

 • จะมีจังหวัดปกติ จังหวัดประมูล และจังหวัดยกพลขึ้นบกให้บนแผนที๋โลก
 • ปฏิบัติการกองทัพถูกเปิดใช้งาน
 • หมอกสงครามถูกเปิดใช้งาน
 • การยกระดับจังหวัดถูกปิดในทุกแนวรบของฤดูกาล
 • การจำกัดรายได้จังหวัดถูกเปิดใช้งาน ค่าปัจจุบันคือ 5 จังหวัด
 • การประมูลถูกเปิดใช้งาน
 • การประมูลป้องกันถูกปิด
 • การล็อคพาหนะถูกเปิดใช้งาน
 • การปล้นสะดม ถูกเปิดใช้งาน
 • การปฏิวัติถูกเปิดใช้งาน
 • การเลื่อนเวลาเริ่มรบด้วยค่าอิทธิพลถูกปิด ใน 50% ของจังหวัดที่มี เวลาเริ่มรบนั้นถูกเลื่อนไปอีก 15 นาทีแล้วโดยเทียบกับเวลารบหลัก
 • เจ้าของจังหวัดไม่ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของจังหวัดยกพลขึ้นบกและทัวร์นาเมนต์ผ่านทางการประมูล หรือการโจมตีทางบกโดยเจ้าของจังหวัดนั้นๆ
 • จำนวนผู้สมัครทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก: 32
 • จำนวนใบสมัครทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก กำลังใช้งาน จำนวนสูงสุดที่สามารถส่งได้โดยกองทัพหนึ่งกองทัพ: 6 (ในกรณีที่กองทัพมีสมาชิกอย่างน้อย 90 คนที่มีพาหนระดับ X)
 • กองทัพที่ครอบครองจังหวัดอยู่แล้วไม่สามารถสมัครยกพลขึ้นบกบนแผนที่โลกได้
 • กองทัพไม่สามารถโจมตีจังหวัดยกพลขึ้นบกจากทางบกได้
 • ชิ้นส่วนกองพลถูกเปิดใช้งาน (ผลทางยุทธศาสตร์)
 • ไม่มีค่าบำรุงรักษากองพล
 • บทลงโทษถูกเปิดใช้งาน

ในวันแรกของกิจกรรมเกม จังหวัดทั้งหมดบนแผนที่โลกจะเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบก และเมื่อเวลารบหลักหมดลง จังหวัดเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบหลักของกิจกรรมเกมตามกฎทั่วไปของฤดูกาล

 • จำนวนผู้สมัครทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกในวันแรกของกิจกรรม: 16
 • ถ้าการรบยกพลขึ้นบกนั้นจบด้วยการเสมอ จะถือว่าผู้เข้าร่วมแพ้การรบ

 

รายการแผนที่ที่ใช้งาน

 • Karelia
 • Ruinberg
 • Murovanka
 • Siegfried Line
 • Cliff
 • Westfield
 • Sand River
 • Fjords
 • Sacred Valley
 • Fiery Salient
 • Redshire
 • Steppes
 • Fisherman's Bay
 • Serene Coast
 • Tundra
 • Windstorm
 • Ghost Town
 • Paris
 • Overlord

 

ปิด