โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แผนที่โลก: เนื้อหา ฤดูกาลที่3

พลรถถัง

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวเนื้อหาใหม่บนแผนที่โลก กองทัพจะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ในการทำการรบ

มีอะไรใหม่บ้าง?

 • การโจมตีจากพื้นที่ติดกับจังหวัดยกพลขึ้นบกจะถูกปิดการใช้งาน
 • การเลื่อนเวลารบ

การโจมตีจังหวัดยกพลขึ้นบกจากพื้นที่ติดกัน

ถ้ากองทัพได้ยกพลเข้าจังหวัดยกพลขึ้นบกบนแผนที่โลกและยึดจังหวัดหลายจังหวัดได้และต่อมาเสียจังหวัดยกพลขึ้นบกไป กองทัพต้องทำการออกจากแผนที่เพื่อเข้ายึดจังหวัดยกพลขึ้นบกอีกครั้ง

เนื้อหานี้จะเพิ่มการวางแผนดำเนินการของกองทัพบนแผนที่โลก ตอนนี้กองทัพที่มีหลายจังหวัดจะต้องใส่ใจกับการควบคุมจังหวัดยกพลขึ้นบกของตนเป็นพิเศษ เพราะถ้ากองทัพเสียจังหวัดดังกล่าวไป พื้นที่ของกองทัพจะมีความเสี่ยงและกองทัพที่ชนะทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกจะสามารถโจมตีกลุ่มจังหวัดใหญ่ได้

การย้ายเวลารบ

เนื้อหานี้จะทำให้กองทัพที่มีจำนวนสมาชิกน้อยสามารถเข้าร่วมการรบได้มากขึ้นและทำการเผชิญหน้ากองทัพที่มีทีมที่มีประสิทธิภาพหลายทีมได้ ในการให้สมาชิกกองทัพคนเดียวกันเข้าร่วมการรบสำหรับสองจังหวัดที่อยู่ในช่วงเวลารบหลักเดียวกัน กองทัพสามารถย้ายเวลารบหลักของหนึ่งในจังหวัดดังกล่าวซึ่งในกรณีนี้ การรบจะเริ่มหลังจากเวลาจริงไป 15 นาที

กฏต่อไปนี้มีผลต่อการย้ายเวลารบ:

 • สามารถทำการส่งใบสมัครภายหลังช่วงสิ้นสุดการรบและไม่ช้าไปกว่าสามตาเดินก่อนเวลารบหลักรอบถัดไป
 • ใบสมัครจะถูกประมวลผลก่อนเวลารบหลัก ถ้าใบสมัครยังไม่ได้รับการประมวล ก็จะสามารถทำการยกเลิกได้
 • กองทัพจะทำการจ่ายด้วยค่าอิทธิพลเพื่อย้ายเวลารบ ถ้ากองทัพยกเลิกใบสมัคร ค่าอิทธิพลจะถูกคืนไปยังคลังกองทัพ
 • จะมีเจ้าของจังหวัดเท่านั้นที่จะเห็นใบสมัครที่ไม่ได้ประมวลผล ภายหลังใบสมัครได้รับการประมวลแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเวลารบจะมีให้ทุกกองทัพเห็น
 • การย้ายเวลารบจะมีผลจนกว่าการรบถัดไปสิ้นสุดลงเท่านั้น ในการย้ายเวลารบของวันถัดไป กองทัพจะต้องทำการส่งใบสมัครใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำกองทัพต่อไปนี้สามารถส่งหรือยกเลิกใบสมัครเพื่อย้ายเวลารบได้

 • ผู้บังคับการ
 • รองผู้บังคับการ
 • นายทหารกำลังพล
 • นายทหารยุทธการ

เราจะทำการพัฒนาเนื้อหาใหม่ที่จะทำให้กิจกรรมบนแผนที่โลกมีความหลากหลายมากขึ้น

โปรดติดตามข่าวบนเวบไซต์ของเรา!

 

ปิด