[แผนที่โลก] ปฎิบัติ Gambit: ขยายระยะเวลาการแลกรางวัลรถถัง!

บัญชาการ,

ตลอดทั้งปฎิบัติการ: กิจกรรม Gambit, เราได้รับความเห็นตอบกลับที่มีประโยชน์มากมาย เกี่ยวกับการแจกจ่ายพันธบัตร และกระบวนการแลกเปลี่ยนรางวัลพาหนะ จากการพิจารณาอย่างรอบคอบกับส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาคแล้ว เราได้ตัดสินใจในการขยายช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ดังต่อไปนี้

สิ้นสุดวันกิจกรรม:
19 ธค 2560 02:00 เวลาไทย

ขยายช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนพันธบัตร:
22 ธค. 2560 – 1 กพ. 2561, 06:00 เวลาไทย

ด้วยส่วนขยายนี้ ผู้เล่นที่ได้รับอันดับในท๊อป  1400 ในอันดับส่วนบุคคล จะมีเวลาเพิ่ม ในการสะสมพันธบัตรที่เพียงพอผ่านการรบสุ่มระดับ X หรือผ่านกิจกรรมในเกม และรับรางวัลรถถังที่ต้งการ

อีกครั้ง ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกๆท่าน และการทุ่มเทในปฎิบัติการ: Gambit! นี้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นในการเดินทาง เพื่อสร้างสงครามกองทัพ สำหรับประโยชน์ของผู้เล่นทุกๆคน และเราหวังว่าทุกๆท่านยังคงสนับสนุนเราต่อไป  เราจะปรับปรุง และสร้างบรรยากาศแวดล้อมของสงครามกองทัพกับความเห็นของทุกๆท่านต่อไป

ออกรบ!

ปิด