โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

สงครามแคลนงดให้บริการ วันที่ 2 สิงหาคม


ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งให้ทราบถึงการงดให้บริการสงครามแคลนในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เริม่ตั้งแต่เวลา 11:30 ตามเวลาไทย (04:30 UTC) จนถึงเวลา 14:00 ตามเวลาไทย (07:00 UTC) ในระหว่างการปิดปรับปรุงนี้ ทุกระบบจะปิดให้บริการ

เราขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าใจ

ปิด