โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ปฏิบัติการไต้ฝุ่น: กฏและกติกา [อัพเดท]

กฏและกติกาทั่วไป

1.1. ปฏิบัติการไต้ฝุ่นจะเริ่มตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 04:00 เวลาไทย ถึง 25 พฤษภาคม 04:00 เวลาไทย

1.2. ตัวแปรของช่วงกิจกรรม

 • การรบทั้งหมดในช่วงกิจกรรมจะทำการรบด้วยพาหนะระดับ VIII
 • รูปแบบการรบ: 10 × 10
 • ระยะเวลาการรบ15 นาที
 • เปิดใช้หมอกสงคราม
 • จำนวนผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก: 64
 • ปิดการล็อคพาหนะ
 • ปิดการใช้ชิ้นส่วนกองพล
 • ปิดการปล้นสะดม
 • ปิดการประมูล
 • รายได้ทุกจังหวัดจะเป็น 600 ต่อวัน
 • จะไม่มีให้ทำการเพิ่มรายได้จังหวัดภายในแนวรบของช่วงกิจกรรม
 • จำนวนจังหวัดทั้งหมดที่มีบนแผนที่โลก: 88
 • จำนวนจังหวัดยกพลขึ้นบก: 22
 • จำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์ที่มีได้ในช่วงเวลารบหลัก: 5
 • จะมีบทลงโทษสำหรับการไม่มาปรากฏตัว
 • ก่อนกิจกรรมเริ่ม บทลงโทษมีผลใช้ทั้งหมดจะถูกตั้งใหม่เป็นศูนย์

1.3. ในช่วงวันแรกของกิจกรรม จังหวัดทุกจังหวัดจะมีให้สำหรับการยกพลขึ้นบก ภายหลังที่เวลารบหลักสิ้นสุด จังหวัดจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบปกติ ตามย่อหน้าที่ 1.2 ในกรณีที่การรบชิงจังหวัดยกพลขึ้นบกมีการเสมอจะถือว่าผู้เข้าแข่งทั้งสองฝ่ายแพ้การรบ

1.4. ในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่น แผนที่โลกจะเป็นของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงกิจกรรม แนวรบสองแนวรบจะแบ่งเป็นพื้นที่อิสระจากกันและมีเวลารบหลักของตนเอง:

แนวรบตะวันออก: 08:00–11:00 UTC
แนวรบตะวันตก: 12:00–15:00 UTC

แนวรบจะทำงานดังเช่นกิจกรรมก่อนหน้า


กฏพิเศษของปฏิบัติการไต้ฝุ่น

2.1. ในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่น กองทัพจะแข่งขันชิงจังหวัดซึ่งหมายความว่ากองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงจากทั้งการป้องกันดินแดนของตนและจากการยึดดินแดนใหม่

2.2. กองทัพสามารถยึดจังหวัดได้หลายวิธี:

 • เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก
 • โจมตีทางบก

2.3. จังหวัดยกพลขึ้นบกจะถูกย้ายโดยสุ่มในแผนที่ภายหลังเวลารบหลักแต่ละครั้ง ถ้ากองทัพครอบครองจังหวัดบนแผนที่แล้วก็จะทำการยกพลขึ้นบกไม่ได้อีก

โน๊ต: กองทัพที่มีจังหวัดของตัวเองในแผนที่โลกสามารถเข้าสมัครทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง

2.4. รายได้ประจำวันของแต่ละจังหวัดคือคะแนนชื่อเสียง 400 คะแนน

โน๊ต: คะแนนชื่อเสียงสำหรับการยึดและรักษาจังหวัดไว้ได้จะมอบให้กับกองทัพภายหลังเวลารบหลักของจังหวัดสิ้นสุดลง

2.5. ถ้าจังหวัดยังไม่ถูกยึดโดยกองทัพใด รายได้ประจำวันก็จะยังเป็นคะแนนชื่อเสียง 400 คะแนน.

2.6. ขณะที่ทำการรักษาจังหวัด กองทัพจะได้สะสมคะแนนชื่อเสียง ทันทีที่จังหวัดถูกยึดโดยกองทัพอื่น คะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้จะถูกแบ่งระหว่างเจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ เมื่อกองทัพที่ครองจังหวัดเสียจังหวัดไป กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงที่ได้สะสมช่วงครอบครองจังหวัดในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ คะแนนชื่อเสียงที่เหลือจะถูกมอบไปให้กับเจ้าของจังหวัดรายใหม่

2.7. ตารางด้านล่างจะแสดงการกระจายคะแนนชื่อเสียงภายหลังกองทัพได้ยึดจังหวัดจากเจ้าของเดิม:

ประเภทจังหวัดเจ้าของโจมตี
ขึ้นบก 25% 75%
ปรกติ 25% 0%

 

2.8. ถ้ากองทัพเข้ายึดจังหวัดที่ไม่มีผู้ครอบครอง 75% ของคะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้ในจังหวัดดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าลำดับของกองทัพอย่างไรก็ตาม 25% ของคะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้จะหายไปเนื่องจากไม่มีเจ้าของเดิมและไม่มีผู้ใดที่จะรับคะแนนดังกล่าวได้.

2.9. ภายหลังที่ออกจากแผนที่โลกกองทัพจะไม่ได้คะแนนชื่อเสียงจากการรักษาจังหวัดคะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้ในจังหวัดของกองทัพจะถูกตัดออกจากลำดับของกองทัพอย่างไรก็ตามคะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้จะยังคงอยู่ในจังหวัดและจะรอการแจกให้กับผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของจังหวัดในอนาคต.

2.10. คะแนนชื่อเสียงที่สะสมในจังหวัดจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีของเจ้าของจนกว่าจังหวัดจะถูกยึดโดยกองทัพอื่นทันทีที่เจ้าของใหม่ยึดจังหวัดได้คะแนนชื่อเสียงจะถูกหักจากบัญชีเจ้าของเดิมตามย่อหน้าที่ 2.7 คะแนนชื่อเสียงจะถูกคำนวณใหม่ภายหลังเวลารบหลักแต่ละครั้ง

คะแนนชื่อเสียงที่สะสมในจังหวัดจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีของเจ้าของจนกว่าจังหวัดจะถูกยึดโดยกองทัพอื่นทันทีที่เจ้าของใหม่ยึดจังหวัดได้คะแนนชื่อเสียงจะถูกหักจากบัญชีเจ้าของเดิมตามย่อหน้าที่ 2.7 คะแนนชื่อเสียงจะถูกคำนวณใหม่ภายหลังเวลารบหลักแต่ละครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม และคำแนะนำกฎของด่านที่ใช้งานในแผนที่โลก


คะแนนชื่อเสียงส่วนตัว

3.1. ในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวจะถูกคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้:

 • Fame_Points: คะแนนชื่อเสียง
 • Fame_points_base: ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนชื่อเสียง= 300
 • Еlo_c: ค่าสัมประสิทธิ์ลำดับ Elo เทียบเท่ากับลำดับ Elo ในระดับ VIII
 • Team_XP: ค่าประสบการณ์ที่ทีมได้ในการรบหนึ่งครั้ง
 • Battle_XP: ค่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้ในช่วงการรบหนึ่งครั้ง
 • Team_size: ขนาดของทีมที่ตั้งโดยข้อกำหนดของกิจกรรม = 10
 • Battle_type_c:ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ
 • Event_value_c:ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรมเกม = 1

 

ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ (Battle_type_c)

ประเภทการรบค่าสัมประสิทธิ์
ทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก 1
การรบชิงจังหวัด 5

 

อัตราลำดับ Elo (Elo_c)

ลำดับEloของกองทัพคู่ต่อสู้Elo_c
<=1000 1.0
1001–1050 1.1
1051–1100 1.2
1101– 1150 1.3
1151–1200 1.4
1201–1250 1.5
1251–1300 1.6
1301–1350 1.7
1351–1400 1.8
1401–1450 1.9
1451+ 2.0

3.2. กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงจำนวนเท่ากับสมาชิกกองทัพที่เข้าร่วมในแต่ละการรบอย่างเช่นผู้เล่นกองทัพAได้รับคะแนนชื่อเสียงส่วนตัว 47 คะแนนภายหลังการรบฉะนั้นกองทัพAจะได้รับคะแนนชื่อเสียงกองทัพ 47 คะแนนเช่นกัน

การรบหลอกและการล้มมวยจะถือว่าเป็นการละเมิดกฏและจะลงโทษด้วยการถอนคะแนนชื่อเสียงกองทัพและคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวอีกทั้งยังทำการพักการใช้งานบัญชีด้วย

ในกรณีที่มีปัญหาในการมอบคะแนนชื่อเสียง (การสงสัยว่ามีการล้มมวยหรืออื่นๆ) ฝ่ายบริหารเกมมีสิทธิ์ในการขอบันทึกการรบภาพจากหน้าจอและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ้าไม่มีการมอบข้อมูลที่ขอฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการทำการลงโทษของผู้ที่อาจเป็นผู้ละเมิดกฏเราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้ตัวเลือก “บันทึกการรบ” (การเล่นซ้ำการรบ) ในรายการการตั้งค่าเกม


รางวัลและตราand Medals

รางวัลใหญ่ของปฏิบัติการไต้ฝุ่นคือรถถัง Chieftain\T95 ระดับ VIII จำนวน 1,400 คัน   ซึ่งจะทำการมอบตามที่อธิบายด้านล่าง

ในแต่ละแนวรบจะมีรางวัลรวมที่จัดตามความเคลื่อนไหวในการเล่นเกมของกองทัพในช่วงกิจกรรมก่อนหน้า

4.1. ลำดับส่วนตัว

4.1.1. ตามผลกิจกรรมผู้เล่นอันดับต้นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในหอเกียรติยศจะได้รับรถถังรางวัลซึ่งจะทำการแจกจ่ายตามลำดับของผู้เล่นในแต่ละแนวรบ

แนวรบรถถังที่จะมอบให้ผู้เล่นเป็นรายบุคคล
แนวรบตะวันออก 400
แนวรบตะวันตก 1,000
รวม 1,400

4.1.2. จะทำการมอบรถถังหนึ่งคันให้ผู้เล่นหนึ่งคนเท่านั้นถ้าผู้เล่นทำลำดับในกลุ่มผู้เล่นได้รับรางวัลในทั้งสองแนวรบผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามแนวรบที่ทำคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวได้สูงที่สุดลำดับได้รับรางวัลของผู้เล่นในแนวรบอื่นจะถูกแทนที่โดยผู้เล่นที่ลำดับตามกันมา

4.1.3.ถ้าผู้เล่นทำคะแนนชื่อเสียงเท่ากันในฐานะผู้ได้รับรางวัลเป็นรถถังอันดับสุดท้ายผู้เล่นก็จะได้รับรถถังรางวัลเช่นกัน

4.2. ลำดับกองทัพ

4.2.1. กองทัพอันดับต้นๆจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าศูนย์บัญชาการในฐานที่มั่นของกองทัพ.

4.2.2. จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมรวมที่จะทำการมอบคือ 1,574,000 หน่วย ซึ่งจะทำการแบ่งดังต่อไปนี้:

รางวัลรวมแนวรบตะวันตก 1,039,000
กองทัพที่จะได้รับมอบ 43
รางวัลรวมแนวรบตะวันออก 535,000
กองทัพที่จะได้รับมอบ 22

4.2.3. ทรัพยากรอุตสากรรมจะถูกมอบตามลำดับกองทัพในแต่ละแนวรบให้ดูโปรแกรมย่อยด้านล่างเพื่อดูตัวอย่างของการแจกจ่ายทรัพยากรอุตสาหกรรม

4.2.4. กองทัพที่ทำคะแนนชื่อเสียงเท่ากันในฐานะกองทัพที่ได้รับรางวัลระดับท้ายสุดจะได้รับทรัพยากรอุตสากรรมจำนวนเท่ากัน

4.2.5. ถ้ากองทัพทำลำดับในกลุ่มกองทัพได้รับรางวัลในทั้งสองแนวรบ กองทัพจะได้รับรางวัลในแนวรบที่ตนหาทรัพยากรอุตสาหกรรมมาได้มากที่สุด

4.2.6. ถ้ากองทัพไม่ได้ทำการสร้างที่มั่นในช่วงกิจกรรม ทรัพยากรอุตสาหกรรมจะไม่ถูกมอบให้กับกองทัพ

4.2.7 ถ้าในช่วงสิ้นสุดกิจกรรม กองทัพไม่มีที่เก็บพอในกองบัญชาการ ก็จะเสียทรัพยากรอุตสาหกรรมส่วนเกินไป

เหรียญตราภาพข้อกำหนด
Jungle Warrior มอบให้กับผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย5ครั้งในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นบนแผนที่โลกการรบที่ทีมหนึ่งหรือทั้งสองทีมขาดการรบจะไม่ถูกนับ
Bengal Tiger Class IV มอบให้กับผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย5ครั้งในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นบนแผนที่โลกการรบที่ทีมหนึ่งหรือทั้งสองทีมขาดการรบจะไม่ถูกนับ
Bengal Tiger Class III มอบให้กับผู้เล่นที่กองทัพชนะ 61% ถึง 70% ของการรบที่เข้าร่วมในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นและเข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งจะไม่นับรวมชัยชนะทางเทคนิค.
Bengal Tiger Class II มอบให้กับผู้เล่นที่กองทัพชนะ 71% ถึง 80% ของการรบที่เข้าร่วมในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นและเข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งจะไม่นับรวมชัยชนะทางเทคนิค.
Bengal Tiger Class I มอบให้กับผู้เล่นที่กองทัพชนะอย่างน้อย 81% ของการรบที่เข้าร่วมในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นและเข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งจะไม่นับรวมชัยชนะทางเทคนิค
War Elephant Class III มอบให้กับผู้เล่นที่กองทัพทำอันดับ 3ตามผลการรบในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นบนแผนที่โลก
War Elephant Class II มอบให้กับผู้เล่นที่กองทัพทำอันดับ 2ตามผลการรบในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นบนแผนที่โลก.
War Elephant Class I มอบให้กับผู้เล่นที่กองทัพทำอันดับ 1 ตามผลการรบในช่วงปฏิบัติการไต้ฝุ่นบนแผนที่โลก

 

ปิด