ปิดปรับปรุงสงครามแผนที่โลกกองทัพ 27 เมษายน 2560

ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า สงครามกองทัพ บนแผนที่โลก จะปิดปรับปรุง ในวันเวลาต่อไปนี้:

เริ่มการปิดปรับปรุง: 27 เมษายน 2560 (วันพฤหัสบดี) @ 01:15 เวลาไทย

สิ้นสุดการปรับปรุง: 27 เมษายน 2560 (วันพฤหัสบดี) @ 02:00 เวลาไทย

การบริการดังต่อไปนี้ จะใช้งานไม่ได้ระหว่างการปรับปรุง:

  • แผนที๋โลก สงครามกองทัพ

เราขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ปิด