โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

สงครามแคลนแคมเปญที่สอง: ประกาศผลผู้ชนะในด่าน I [อัพเดท]


ท่านผู้บัญชาการ!

ด่านแรกของแคมเปญที่สองได้จบลงไปแล้ว และเราจะมาดูกันว่าใครจะมีความสามารถมากที่สุดกัน  พื้นที่เปลี่ยนมือไปมาอย่างรวดเร็ว และมีคะแนน Victory Points มากมายให้ช่วงชิง

แต่ใครกันละที่คว้าชัยชนะไป? เรามาดูกันเลยว่าใครคือผู้ชนะในด่านที่ 1 นี้


แคลนเหล่านี้จะได้รับโบนัส Fame Point สำหรับสมาชิกทุกท่านในแคลนทั้ง 3 อันดับแรกที่มี  Victory Points มากสุดในด่านที่ I:

อันดับ

แคลน

โลโก้

Victory Points

โบนัส

อันดับ 1

[MP] Misguided Pacifists

145,950

3x Fame Points

อันดับ  2

[DPS] Dumb Pubbeh Safari

93,072

2x Fame Points

 อันดับ 3

[SMP] Slightly Misguided Pacifists

85,134

1.5x Fame Points


รางวัลผู้ชนะ

First Step

ยึดพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งที่ระหว่างการ World Redivision ในด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ: (128 Clans)

Emperor

ทำคะแนนสูงสุดในค่า Victory Points ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ขอแสดงความยินดีกบัผู้ชนะในด่านที่ 1:
[MP] Misguided Pacifists

Landlord

ทำคะแนนมากสุดในค่า Victory Points จากการครอบครองพื้นที่ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ

  [IAFSA] Independent Armored Force Storm Army

Farmer

ทำคะแนนมากสุดในค่า Victory Points จากการครอบครองพื้นที่หนึ่งพื้นที่ ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ:
[IAFSA] Independent Armored Force Storm Army
 [RELIC] Relic Armoured
[--V--] Victory [อัพเดท]
[UAD] United Armoured Division [อัพเดท]
[RPG2U] RAVEN PREDATOR GENERATION-THAILAND WARFARE OPERATION UNIT [อัพเดท]

Light Cavalry

ทำคะแนนมากสุดในค่า Victory Points จากพื้นที่ จลาจล-revolting และ ขึ้นฝั่ง ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน


ผู้ชนะ:
[MP] Misguided Pacifists

Gunslinger

ทำคะแนนมากสุดในค่า Victory Points จากพื้นที่ จลาจล-revolting และ ขึ้นฝั่ง เพียงพื้นที่เดียว ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ:
  [DPS] Dumb Pubbeh Safari

Landowner

เป็นเจ้าของอย่างน้อยหนึ่งพื้นที่ในตอนท้ายของด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ: (96 Clans)


Let's Battle: Republic of Cyprus

ขับไล่แคลน Wargaming ออกจากแผนที่ โดยการเข้ายึด Republic of Cyprus ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ:
[DPS] Dumb Pubbeh Safari

Knight of the Revolution

ทำคะแนนเท่าไหร่ก็ได้ในค่า victory points ระหว่างด่าน I ของแคมเปญที่สอง

รางวัลให้กับสมาชิกทุกคนในแคลน

ผู้ชนะ: (189 Clans)

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้ชนะทั้งหมด และขอให้โชคดีในด่านที่ 2!

ปิด