โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

สงครามแคลนแคมเปญสอง:ประกาศผลผู้ชนะ

ท่านผู้บัญชาการ!

แคมเปญที่สองได้จบลงแล้ว และแผนที่สากลก็ได้ถูกรีเซ็ทใหม่อีกครั้ง แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะถูกลืมไป เพราะเราได้ผลของการต่อสู้ในสงครามนี้แล้ว และรายชื่อผุ้ชนะทั้งหมดก็อยู่ในมือของเราแล้วจากการต่อสู้อันยาวนานทั้งสามด่านนี้

 


 

แคลนที่ชนะของแคมเปญที่สอง

อันดับหนึ่ง

อันดับสอง

อันดับสาม

Triumphator I คลาส Triumphator II คลาส Triumphator III คลาส
อันดับแรกในค่า Victory Points ระหว่างแคมเปญที่ 2 อันดับสองในค่า Victory Points ระหว่างแคมเปญที่ 2 อันดับสามในค่า Victory Points ระหว่างแคมเปญที่ 2
297,294 Victory Points 217,432 Victory Points 175,556 Victory Points
ผู้ชนะ: [DPS] Dumb Pubbeh Safari ผู้ชนะ: [MP] Misguided Pacifists ผู้ชนะ: [UAD] United Armoured Division
1,000,000 500,000 300,000

อันดับสี่

อันดับห้า

ผู้ชนะ: [SMP] Slightly Misguided Pacifists
ผู้ชนะ: [LUCK] ชนะning is luck
143,058 Victory Points 128,396 Victory Points
100,000 100,000

 


 

Stormbringer

ยึดฐานจำนวนมากสุดของพื้นที่ขึ้นฝั่งและพื้นที่จลาจล  ในแผนที่สากลภายใน 24 รอบ (ชั่วโมง)ระหว่างแคมเปญที่ 2

สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญจะได้รางวัลเพิ่ม 60,000 Fame Points.

ผู้ชนะ: [DPS]

Unrivaled

สู้โดยไม่แพ้ยาวนานที่สุดในการรบ ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญจะได้รางวัลเพิ่ม 100,000 Fame Points.

การออกจากแผนที่ด้วยความตั้งใจเอง และการชนะหรือแพ้ทางเทคนิคไม่นับรวมในข้อนี้

ผู้ชนะ: [MP]


ผู้เล่น 1,000 ท่านที่มีค่า Fame Points มากสุด

รางวัลพิเศษสำหรับการทำผลงานอันดีเยี่ยมในแคมเปญสงครามแคลนนี้ เราขอมอบ VK 72.01 (K) รถถังหนัก 1,000 คนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในค่า fame points รวม.

VK 72.01 (K)

การตัดค่าของ Fame Points ขั้นต่ำในการได้ VK 72.01 (K) ของเซิฟเวอร์เอเชียนั้นคือ 113,696 Fame Points,เป็นตัวเลขที่สูงมาก โปรดดู Alley of Fame เพื่อดูรายการเต็ม

ดูรายชื่อผู้ชนะใน Alley of Fame


สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด เรามีตราพิเศษสำหรับการทำวัตถุประสงค์ได้ตรงตามต้องการของทั้งแคมเปญ


Victor

IV: ชนะ 5-9 การรบในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญสอง
III: ชนะ 10-24 การรบในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญสอง
II: ชนะ 25-49 การรบในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญสอง
I: ชนะ 50+ การรบในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญสอง

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 96 แคลน
คลาส  II: 52 แคลน
คลาส  III: 46 แคลน
คลาส  IV: 29 แคลน


Unstoppable

IV: ชนะ 5-9 battles in a row ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ชนะ 10-14 battles in a row ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ชนะ 15-19 battles in a row ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ชนะ 20+ battles in a row ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 4 แคลน
คลาส  II: 8 แคลน
คลาส  III: 23 แคลน
คลาส  IV: 60 แคลน


Amphibious Assault

IV: ยึด5-9 พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ยึด10-19 พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ยึด20-29 พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ยึด30+ พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

พื้นที่เดียวกันสามารถยึดได้หลายๆครั้ง

ผู้ชนะ:

คลาส  II: 2 แคลน
คลาส  III: 15 แคลน
คลาส  IV: 46 แคลน


Coastal Defense

IV: ป้องกัน 5-9 พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ป้องกัน 10-19 พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ป้องกัน 20-29 พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ป้องกัน 30+ พื้นที่ขึ้นฝั่ง ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

พื้นที่เดียวกันสามารถป้องกันได้หลายๆครั้ง

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 4 แคลน
คลาส  II: 1 แคลน
คลาส  III: 8 แคลน
คลาส  IV: 23 แคลน


Rebel

IV: ยึด5-9 พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ยึด10-19 พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ยึด20-29 พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ยึด30+ พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

พื้นที่เดียวกันสามารถยึดได้หลายๆครั้ง

ผู้ชนะ:

คลาส  II: 3 แคลน
คลาส  III: 7 แคลน
คลาส  IV: 17 แคลน


Dictator

IV: ป้องกัน 5-9 พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ป้องกัน 10-19 พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ป้องกัน 20-29 พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ป้องกัน 30+ พื้นที่จลาจล ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

พื้นที่เดียวกันสามารถยึดได้หลายๆครั้ง

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 7 แคลน
คลาส  II: 4 แคลน
คลาส  III: 14 แคลน
คลาส  IV: 19 แคลน


Breakthrough

IV: ทำลาย 1-4 ของฐานศัตรู ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ทำลาย 5-9 ของฐานศัตรู ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ทำลาย 10-14 ของฐานศัตรู ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ทำลาย 15+ ของฐานศัตรู ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

การย้าย HQ ของแคลนเดียวกันบ่อยครั้งก็นับในความสำเร็จนี้

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 2 แคลน
คลาส  II: 10 แคลน
คลาส  III: 28 แคลน
คลาส  IV: 94 แคลน


Last Stand

IV: ป้องกันฐาน HQ ของท่าน 1-4 ครั้งในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ป้องกันฐาน HQ ของท่าน 5-9 ครั้งในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ป้องกันฐาน HQ ของท่าน 10-14 ครั้งในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ป้องกันฐาน HQ ของท่าน 15+ ครั้งในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 5 แคลน
คลาส  II: 9 แคลน
คลาส  III: 44 แคลน
คลาส  IV: 87 แคลน


Masters of Landing

IV: ยึด2 พื้นที่ขึ้นฝั่ง บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2
III: ยึด3 พื้นที่ขึ้นฝั่ง บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2
II: ยึด4 พื้นที่ขึ้นฝั่ง บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2
I: ยึด5 พื้นที่ขึ้นฝั่ง บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 8 แคลน
คลาส  II: 13 แคลน
คลาส  III: 23 แคลน
คลาส  IV: 58 แคลน


Revolutionary

IV: ยึด  2 พื้นที่จลาจล บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2
III: ยึด 3 พื้นที่จลาจล บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2
II: ยึด 4 พื้นที่จลาจล บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2
I: ยึด 5 พื้นที่จลาจล บนแผนที่สากลภายใน 24 ชั่วโมงระหว่างแคมเปญ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 1 clan
คลาส  III: 10 แคลน
คลาส  IV: 30 แคลน


Freebooter

IV: Ransack 5-9 provinces ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
III: Ransack 10-14 provinces ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
II: Ransack 15-19 provinces ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2
I: Ransack 20+ provinces ในแผนที่สากลระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ผู้ชนะ:

คลาส  I: 4 แคลน
คลาส  II: 1 clan
คลาส  III: 8 แคลน
คลาส  IV: 32 แคลน


Warrior

IV: ชนะ 4-5 การรบในแผนที่สากลภายใน 24 รอบระหว่างแคมเปญที่ 2
III: ชนะ 6-7 การรบในแผนที่สากลภายใน 24 รอบระหว่างแคมเปญที่ 2
II: ชนะ 8-9 การรบในแผนที่สากลภายใน 24 รอบระหว่างแคมเปญที่ 2
I: ชนะ 10+ การรบในแผนที่สากลภายใน 24 รอบระหว่างแคมเปญที่ 2

รางวัลแก่สมาชิกทุกคนในแคลนที่อยู่จนจบแคมเปญ

ชัยชนะทางเทคนิค และการชนะในพื้นที่ขึ้นฝั่ง หรือจลาจล (นอกเหนือจากการบกับเจ้าของพื้นที่) จะไม่นับรวมในความสำเร็จนี้

ผู้ชนะ:

คลาส  II: 5 แคลน
คลาส  III: 17 แคลน
คลาส  IV: 54 แคลน


ปิด