โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[สงครามกองทัพ] กำเนิดแห่งไททัน: กฏและกติกา

1. General Rules and Regulations

1.1. กำเนิดแห่งไททันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 24 สิงหาคม 04:00 จนถึง 7 กันยายน 04:00 [อัพเดท]

1.2. ค่าในช่วงกิจกรรม:

 • การรบทั้งหมดในช่วงกิจกรรมจะเล่นด้วยพาหนะระดับ VIII
 • รูปแบบการรบ: 10 ต่อ 10
 • ช่วงการรบ: 15 นาที
 • “หมอกแห่งสงคราม” เปิดใช้งาน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก: 16 [อัพเดท]
 • การล็อคพาหนะถูกปิด
 • ชิ้นส่วนกองพลถูกปิด
 • การปล้นสะดมถูกปิด
 • การประมูลถูกปิด
 • การปฏิวัติถูกปิด
 • การย้ายเวลารบถูกปิด
 • จังหวัดจะไม่มอบรายได้ให้ ทองที่กำเนิดในจังหวัดจะถูกใช้ในการสร้างเงินรางวัลสำหรับกองทัพอันดับต้นๆตามลำดับกองทัพในช่วงกิจกรรม
 • ไม่สามารถทำการเพิ่มรายได้จังหวัดได้
 • เจ้าของจังหวัดจะไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก เข้าประมูลหรือโจมตีจากดินแดนติดกันได้ [อัพเดท]
 • กองทัพที่ครอบครองจังหวัดบนแผนที่โลกสามารถสมัครยกพลขึ้นบกได้
 • กองทัพสามารถโจมตีจังหวัดยกพลขึ้นบกจากดินแดนติดกันได้ยกเว้นแต่จังหวัดที่มี Mark IV
 • จำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์กำลังแข่งที่ทำได้ในช่วงเวลารบหลัก: 5
 • จะมีการลงโทษสำหรับการขาดการรบ
 • ก่อนเริ่มกิจกรรม บทลงโทษที่มีผลอยู่จะถูกตั้งใหม่เป็นศูนย์
 • เวลารบหลัก: 08:00–15:00 (UTC)
 • จำนวนจังหวัดทั้งหมดที่มีให้ในแนวรบกิจกรรม: 162

1.3. ในช่วงกิจกรรม แผนที่โลกจะถูกแบ่งเป็นสองแนวรบ ตะวันออกและตะวันตก โดยมีเวลารบหลักเป็นของตัวเอง

 • แนวรบตะวันออก:
  เวลาหลัก—08:00–11:00 (UTC)
  จังหวัดโดยรวม—62
 • แนวรบตะวันตก:
  เวลาหลัก—12:00–15:00 (UTC)
  จังหวัดโดยรวม—100

กฏและกติกาพิเศษ

ในช่วงกิจกรรมกำเนิดแห่งไททัน กองทัพจะเข้าร่วมในปฏิบัติการกองทัพสองปฏิบัติการที่มีงานกองทัพหลายงาน เมื่อปฏิบัติงานกองทัพสำเร็จ กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียง 

การโจมตีป้อมปราการ

 • ชนะการรบในจำนวนที่กำหนดในจังหวัดเป้าหมาย
 • ชนะชุดการรบที่กำหนดในจังหวัดเป้าหมาย
 • ยึดและควบคุมจังหวัดป้อมปราการ

การโจมตี Mark IV

 • ชนะการรบในจำนวนที่กำหนดในจังหวัดเป้าหมาย
 • ชนะชุดการรบที่กำหนดในจังหวัดเป้าหมาย

2.1. ป้อมปราการ

2.1.1. จะมีจังหวัดพิเศษหรือกลุ่มของมันเองคือ ป้อมปราการ เมื่อเริ่มกิจกรรมกำเนิดแห่งไททัน ทุกกองทัพจะได้รับมอบหมายปฏิบัติการโจมตีป้อมปราการ ถ้ากองทัพปฏิบัติการสำเร็จและยึดจังหวัดเป้าหมายได้ กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงและคำสั่งโจมตี Mark IV ซึ่งเป็นคำสั่งพิเศษที่ต้องทำการโจมตีจังหวัดที่มีรถถัง Mark IV โดยรถถังนี้จะเคลื่อนที่จากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งบนแผนที่โลก ปฏิบัติการโจมตีป้อมปราการจะมีให้ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการรบหลักครั้งเดียว เมื่อช่วงดังกล่าวหมดลง ปฏิบัติการจะถูกมอบหมายอีกครั้งให้ทุกกองทัพไม่ว่าจะมีความคืบหน้าเท่าใดก็ตาม

2.1.2. ป้อมปราการเป็นจังหวัดหรือหลายจังหวัดที่ถูกล้อมรอบไปด้วยที่มั่น - จังหวัดยกพลขึ้นบก

2.1.3. กองทัพจะสามารถยึดป้อมปราการได้จากดินแดนติดกันเท่านั้น ในการจะทำการดังกล่าว กองทัพต้องทำการยึดหนึ่งในที่มั่นเสียก่อน (จังหวัดยกพลขึ้นบกที่ติดกัน) จังหวัดป้อมปราการทุกจังหวัดจะมีเขตแดนติดกับจังหวัดยกพลขึ้นบกอย่างน้อยหนึ่งจังหวัดที่กองทัพสามารถทำการยกพลขึ้นบกและโจมตีจังหวัดป้อมปราการจากทางบกได้

2.1.4. สำหรับการยึดจังหวัดเป้าหมายได้ในช่วงปฏิบัติการโจมตีป้อมปราการ กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียง

 

ภารกิจกองทัพคำอธิบายแต้มชื่อเสียงกองทัพ
Frontier เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่ติดกับป้อมปราการและชนะการรบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 2,000
Capture the Bridgehead เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่ติดกับป้อมปราการและชนะการรบอย่างน้อย 2 ครั้ง 3,000
Breakthrough เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่ติดกับป้อมปราการและชนะการรบอย่างน้อย 3 ครั้ง 4,000
New Frontier เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่ติดกับป้อมปราการและชนะการรบอย่างน้อย 4 ครั้ง 5,000
Trial of Strength ทำสถิติชนะการรบ 3 ครั้งติดต่อกัน เฉพาะในช่วงทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกจังหวัดที่ติดกับป้อมปราการ 5,000
Rush the Objective ทำสถิติชนะการรบ 4 ครั้งติดต่อกัน เฉพาะในช่วงทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกจังหวัดที่ติดกับป้อมปราการ 10,000

 

2.1.5. สำหรับการปฏิบัติการโจมตีป้อมปราการสำเร็จ กองทัพจะได้รับคำสั่งโจมตีจังหวัดพิเศษที่มีรถถัง Mark IV กองทัพสามารถยึดป้อมปราการหลายป้อมได้และได้รับคำสั่งโจมตี Mark IV บางส่วน กองทัพจะได้รับคำสั่งหนึ่งชุดในการยึดหรือรักษาจังหวัดป้อมปราการให้ได้ จำนวนจังหวัดที่มีผลใช้งานต่อกองทัพคือสามคำสั่ง

2.2. Mark IV

2.2.1. ในช่วงกำเนิดแห่งไททัน Mark IV จะเคลื่อนที่จากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งบนแผนที่โลก ปฏิบัติการโจมตี Mark IV จะเริ่มขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม หากปฏิบัติงานกองทัพในการโจมตี Mark IV สำเร็จ กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียง

2.2.2. เมื่อทำปฏิบัติงานยึดป้อมปราการได้สำเร็จ กองทัพจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการโจมตี Mark IV ปฏิบัติการนี้จะมีให้ต่อเมื่อกองทัพมีคำสั่งโจมตี Mark IV เท่านั้น

2.2.3. จังหวัดที่มี Mark IV จะเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบกที่ปิดเขตแดนและไม่มีตำแหน่งที่แน่นอนบนแผนที่โลก ในการโจมตีจังหวัดนี้ กองทัพจะต้องทำการสมัครเข้าทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก

2.2.4. จังหวัดที่มี Mark IV จะทำเครื่องหมายไว้ด้วยไอคอนพิเศษ

2.2.5. เมื่อเวลารบหลักหมดลง Mark IV จะเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดอื่น

2.2.6. จังหวัดที่ Mark IV เคลื่อนที่ไปในเวลารบหลักถัดไปจะกลายเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบก และหากมีกองพลของเจ้าของจังหวัดอยู่ก่อนที่ Mark IV เคลื่อนที่ไปถึง กองพลก็จะถูกย้ายออกไป

ภารกิจกองทัพคำอธิบายแต้มชื่อเสียงกองทัพ
Flanking Maneuver เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่มี Mark IV และชนะการรบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 10,000
Attack Line เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่มี Mark IV และชนะการรบอย่างน้อย 2 ครั้ง 15,000
Major Assault เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดที่มี Mark IV และชนะการรบอย่างน้อย 3 ครั้ง 20,000
All-Out Attack ทำสถิติการรบอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน ในช่วงทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกจังหวัดที่มี Mark IV เท่านั้น 25,000
Total Destruction ทำสถิติการรบอย่างน้อย 3 ครั้งติดต่อกัน ในช่วงทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกจังหวัดที่มี Mark IV เท่านั้น 30,000

 

องค์ประกอบแผงโต้ตอบบางส่วนในแผนที่โลกจะมีคำแนะนำพิเศษที่ช่วยให้คุณเรียนรู้เนื้อหากิจกรรมได้

3. คะแนนชื่อเสียง

3.1. คะแนนชื่อเสียงส่วนตัว

3.1.1.คะแนนชื่อเสียงส่วนตัวจะถูกมอบให้ตามสูตรดังต่อไปนี้

 • Fame_Points: คะแนนชื่อเสียง
 • Fame_points_base: ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนชื่อเสียง -150
 • Battle_type_c:ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ
 • Event_value_c:ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรมเกม
 • Еlo_c:ค่าสัมประสิทธิ์ลำดับ Elo ที่เท่ากับลำดับ Elo ในแนวรบระดับ VIII
 • Team_XP:ค่าประสบการณ์ที่ทีมได้รับในการรบหนึ่งครั้ง
 • Battle_XP:ค่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ทั้งสองทีมที่เข้าร่วมได้รับในการรบหนึ่งครั้ง
 • Team_size:ขนาดของทีมที่ตั้งโดยความต้องการของกิจกรรม -10 

ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ  (Battle_type_c)

ชนิดการรบค่าสัมประสิทธิ์
ทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก 1
การรบชิงจังหวัดกับเจ้าของจังหวัด 5

ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรมเกม (Event_value_c)

ประเภทของจังหวัดค่าสัมประสิทธิ์
ปกติ 1
ที่มั่นป้อมปราการ 5
จังหวัดป้อมปราการ 3
จังหวัดที่มี Mark IV 20

ค่าสัมประสิทธิ์ลำดับ  (Еlo_c) 

ลำดับ Elo กองทัพคู่ต่อสู้Elo_C
=1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
1451+ 2,0

3.1.2. กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงในแต่ละการรบเท่ากับสมาชิกกองทัพที่เข้าร่วมการรบ ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นกองทัพ A ได้รับคะแนนชื่อเสียงส่วนตัว 36 คะแนนหลังการรบ กองทัพ A ก็จะได้รับคะแนนชื่อเสียงกองทัพ 36 คะแนนเช่นกัน

โน๊ต: การรบแบบล้มมวยจะถือว่าเป็นการละเมิดกฏและจะทำการลงโทษด้วยการถอนคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวและคะแนนชื่อเสียงกองทัพทั้งหมด และทำการพักการใช้บัญชีเกม

ในกรณีที่มีการขัดแย้งสำหรับการให้คะแนนชื่อเสียง (สงสัยว่าล้มมวย หรืออื่นๆ) ฝ่ายบริหารจะสงวนสิทธิ์ในการขอบันทึกการรบ ภาพในเกม และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าไม่มีการให้ข้อมูลตามที่ขอไป ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการทำการลงโทษของผู้ที่อาจทำผิดได้ เราขอแนะนำว่าให้คุณเปิดใช้ตัวเลือก “บันทึกการรบ” (วีดิโอของการรบ) ในรายการตั้งค่า

4. เหรียญและรางวัล

4.1.1. รางวัลใหญ่ของกิจกรรมกำเนิดแห่งไททันคือรถถังพิเศษระดับ VIII 1,400 คัน

FrontNumber of reward tanks allocated
แนวรบตะวันออก 400
แนวรบตะวันตก 1,000

4.1.2. มีหนึ่งในรถถังพิเศษระดับ VIII สามคันให้เลือก ผู้เล่นอันดับต้นจะสามารถเลือกหนึ่งในรถถังดังกล่าวได้หากตัวเองไม่ได้ครอบครองรถถังคันเดียวกันในโรงรถอยู่แล้วเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมกำเนิดแห่งไททัน

 • รถถังหนักโซเวียต KV-4 Kreslavskiy
 • รถถังกลางอังกฤษ Chieftain/T95
 • รถถังหนักโซเวียต  IS-5 (Object 730)

4.1.3. ตามผลกิจกรรม ผู้เล่นอันดับต้นทีทำคะแนนสูงสุดในหอเกียรติยศจะได้รับพาหนะรางวัล ผู้เล่นจะสามารถเลือกพาหนะได้ในเวบไซต์ของแผนที่โลกภายใน 14 วัน

4.1.4. ถ้าผู้เล่นไม่เลือกพาหนะรางวัลภายใน 14 วัน ก็จะทำการมอบ KV-4 Kreslavskiy ให้

4.1.5. ผู้เล่นไม่สามารถเลือกรถถังที่มีอยู่ในโรงรถของตนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นดังกล่าวเคยมีพาหนะรางวัลแล้วขายทิ้งไป ก็จะสามารถเลือกรถถังคันดังกล่าวได้อีกครั้ง

4.1.6.ถ้าผู้เล่นทำคะแนนชื่อเสียงเท่ากันกับผู้ชนะลำดับต่ำสุด ผู้เล่นจะได้รับรถถังรางวัลเช่นกัน

4.2. ลำดับกองทัพ

4.2.1. กองทัพอันดับต้นๆในช่วงสิ้นสุดกิจกรรมจะได้รับรางวัลพิเศษคือ ทองในเกม ทรัพยากรอุตสาหกรรมและกำลังสำรอง กำลังสำรองจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้เล่นของกองทัพอันดับต้นๆ

แนวรบตะวันออก

อันดับกองทัพทองทรัพยากรอุตสาหกรรมกำลังสำรอง*
1 25,000   +
2 20,000   +
3 15,000   +
4 13,000   +
5 11,000   +
6 9,000   +
7 8,000   +
8 7,000   +
9 6,000   +
10 5,000   +
11   30,000 +
12   25,000 +
13   22,000 +
14   21,000 +
15   20,000 +
16   19,000 +
17   18,000 +
18   17,000 +
19   16,000 +
20   15,000 +
21   14,000 +
22   13,000 +

แนวรบตะวันตก

อันดับกองทัพทองทรัพยากรอุตสาหกรรมกำลังสำรอง*
1 32,000   +
2 26,000   +
3 21,000   +
4 17,000   +
5 15,000   +
6 13,000   +
7 11,000   +
8 10,000   +
9 9,000   +
10 8,000   +
11 7,500   +
12 7,000   +
13 6,500   +
14 6,000   +
15 5,500   +
16 5,300   +
17 5,100   +
18 4,900   +
19 4,700   +
20 4,500   +
21   50,000 +
22   45,000 +
23   40,000 +
24   37,000 +
25   34,000 +
26   31,000 +
27   28,000 +
28   26,000 +
29   24,000 +
30   22,000 +
31   21,000 +
32   20,000 +
33   19,000 +
34   18,000 +
35   17,000 +
36   16,000 +
37   15,000 +
38   14,000 +
39   13,000 +
40   12,000 +
41   11,000 +
42   10,000 +
43   9,000 +

*กำลังสำรองจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีของผู้เล่นกองทัพอันดับต้นๆที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อยสามครั้งและชนะการรบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และยังคงเป็นสมาชิกกองทัพจนจบกิจกรรม

4.2.2. สำหรับรางวัลกองทัพ ไปยัง หอเกียรติยศ

4.3. เหรียญตรากำเนิดแห่งไททัน

เหรียญตราภาพต้องการ
Badge of Courage มอบให้กับผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย 5 ครั้งในช่วงกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก จะไม่นับการชนะทางเทคนิค
Hero of the Somme Class IV มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งและชนะในอัตรา 51% ถึง 60% ในช่วงกิจกรรมกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก ไม่นับการชนะทางเทคนิค
Hero of the Somme Class III มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งและชนะในอัตรา 61% ถึง 70% ในช่วงกิจกรรมกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก ไม่นับการชนะทางเทคนิค.
Hero of the Somme Class II มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งและชนะในอัตรา 71% ถึง 80% ในช่วงกิจกรรมกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก ไม่นับการชนะทางเทคนิค
Hero of the Somme Class I มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่เข้าร่วมการรบอย่างน้อย 20 ครั้งและชนะในอัตรา 81% ในช่วงกิจกรรมกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก ไม่นับการชนะทางเทคนิค
Iron Titan Class III มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่ได้อันดับ 3 ตามผลการรบในช่วงกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก.
Iron Titan Class II มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่ได้อันดับ 2 ตามผลการรบในช่วงกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก
Iron Titan Class I มอบให้กับผู้เล่นกองทัพที่ได้อันดับ 1 ตามผลการรบในช่วงกำเนิดแห่งไททันบนแผนที่โลก

 

 

ปิด