โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[สงครามกองทัพ] สมรภูมิที่ 5: กติกาด่านที่ 3

สมรภูมิที่ห้า: ด่าน 3 กฏและกติกา

 • ด่านที่สามของสมรภูมิที่ห้าจะเริ่มตั้งแต่ 2 ธันวาคม 04:15 เวลาไทย จนถึง 12 ธันวาคม 04:00 เวลาไทย
 • ค่าตัวแปรของด่าน:
  • การรบในด่าน 3 จะทำการแข่งขันด้วยพาหนะ ระดับ X
  • รูปแบบการรบ: 15 × 15
  • ช่วงเวลาการรบ: 15 นาที
  • เปิดใช้ หมอกสงคราม
  • จำนวนผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก: 64.
  • กองทัพที่ยึดจังหวัดสามารถเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกได้
  • กองทัพไม่สามารถโจมตีจังหวัดยกพลขึ้นบกจากพื้นที่ติดกันได้
  • การล็อคพาหนะถูกปิด
  • เปิดใช้ชิ้นส่วนกองพล การติดตั้งชิ้นส่วนนั้นไม่เสียเงิน
  • การประมูลถูกปิด
  • การปล้นสะดมถูกปิด
  • การปฏิวัติถูกปิด
  • จังหวัดไม่มอบรายได้ให้
  • ไม่สามารถเพิ่มรายได้จังหวัดได้
  • เจ้าของจังหวัดจะไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก การประมูล หรือโจมตีจากดินแดนของตนได้
  • การย้ายเวลารบถูกปิด เวลาการรบในจังหวัดบางจังหวัดจะถูกย้ายเป็นเวลา 15 นาทีจากเวลารบหลักปกติของจังหวัดดังกล่าว
  • จำนวนจังหวัดทั้งหมดบนแผนที่โลกที่มีให้ในด่านนี้: 1,881
  • จำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์ที่กำลังแข่งที่ทำได้ในช่วงเวลารบหลัก: 6
  • การรักษาสภาพกองพลไม่เสียเงิน
  • มีการลงโทษการไม่เข้ารบ
 • ในวันแรกของด่านที่ 3 จังหวัดทั้งหมดบนแผนที่โลกจะเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบก เมื่อเวลารบหลักสิ้นสุดลง จังหวัดจะกลายเป็นจังหวัดปกติสำหรับสมรภูมิที่ห้า

   

  • การสมัครทัวร์นาเมนต์ที่กำลังแข่งที่ทำได้ในช่วงวันแรกของด่าน 3: 16.
  • ถ้าการรบชิงจังหวัดยกพลขึ้นบกจบด้วยการเสมอ จะถือว่าผู้ท้าชิงนั้นแพ้การรบ
 • ในช่วงด่าน 3 จะมีสองแนวรบ—“สมรภูมิ: ตะวันออก และสมรภูมิ: ตะวันตก”—ให้เลือกเล่น แนวรบสองแนวรบนี้จะมีดินแดนที่ต่างกันและมีเวลารบหลักของตัวเอง:
  • สมรภูมิ: ตะวันออก—15.00–18.00 (เวลาไทย); จำนวนจังหวัดในแนวรบ: 16.
  • สมรภูมิ: ตะวันตก—19.00–22.00 (เวลาไทย); จำนวนจังหวัดในแนวรบ: 46.
 • แผนที่ด่านที่ 3
  • Abbey
  • Airfield
  • Arctic Region
  • Cliff
  • El Halluf
  • Fisherman’s Bay
  • Himmelsdorf
  • Karelia
  • Lakeville
  • Malinovka
  • Mines
  • Mountain Pass
  • Murovanka
  • Prokhorovka
  • Redshire
  • Ruinberg
  • Sand River
  • Siegfried Line
  • Steppes
  • Westfield
  • Fjords

กฏและกติกาพิเศษสำหรับด่าน 3

ในช่วงด่าน 3 กองทัพจะได้รับชุดงานพิเศษเรียกว่า การโจมตีฉาบฉวย ในการปฏิบัติชุดงานนี้สำเร็จ กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียง และผู้เล่นยังจะได้คะแนนชื่อเสียงส่วนตัวจากการรบในจังหวัดเป้าหมายด้วย

  • กองทัพจะได้รับชุดงานพิเศษ (การโจมตีฉาบฉวย) บนแผนที่โลก ก่อน การโจมตีฉาบฉวยเริ่ม กองทัพจะเลือกแนวรบและเวลารบหลักที่ต้องการในรายการพิเศษ จังหวัดเป้าหมายสำหรับกองทัพจะถูกกำหนดตามค่าที่เลือกไว้ จังหวัดนี้จะกลายเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบกสำหรับการโจมตีฉาบฉวย- Raid.
  • ถ้าจำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกของจังหวัดยกพลขึ้นบกนั้นมีมากกว่า 32 รายในช่วงเวลารบหลักหนึ่งช่วง กองทัพยังสามารถถูกเพิ่มเข้ารายชื่อผู้ท้าชิงได้ และจะได้รับงานสำหรับการยกพลขึ้นบกเข้าจังหวัดดังกล่าว กฎนี้ยังมีผลในกรณีที่มีจำนวนการสมัครสำหรับจังหวัดเป้าหมายของกองทัพเป็นจำนวนสูงสุด
  • กองทัพหนึ่งกองทัพสามารถได้รับชุดงานกองทัพหลายชุดได้ตามค่าที่เลือกไว้ดังที่อธิบายไว้ใน 2.1.2 นี่ทำให้ทีมหลายทีมของกองทัพเดียวกันสามารถปฏิบัติงานในดินแดนที่ต่างกันในแนวรบ จำนวนการโจมตีฉาบฉวยสูงสุดที่มีได้ต่อหนึ่งกองทัพ—5.
  • เมื่อทำการเลือกการโจมตีฉาบฉวยในช่วงเวลารบหลัก กองทัพควรจะนึกถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วย:
   • ถ้ากองทัพเลือกเวลารบหลักก่อนมีการเริ่มรายการทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก (ไม่ช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเวลารบหลัก) งานกองทัพสำหรับการยึดจังหวัดเป้าหมายจะถูกทำเครื่องหมายว่าสำเร็จภายหลังเวลารบหลักสิ้นสุดลง
   • ถ้ากองทัพเลือกเวลารบหลักหลังมีการเริ่มรายการทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก (น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเวลารบหลัก) งานกองทัพสำหรับการยึดจังหวัดเป้าหมายจะถูกทำเครื่องหมายว่าสำเร็จภายหลังเวลารบหลักของวันถัดไปสิ้นสุดลง
  • จังหวัดยกพลขึ้นบกจะย้ายโดยสุ่มภายหลังเวลารบหลักแต่ละครั้ง
  • เมื่อได้รับชุดงานกองทัพ กองทัพสามารถเริ่มยึดจังหวัดเป้าหมายเพื่อทำการโจมตีฉาบฉวยให้สำเร็จ
 • การปฏิบัติงานให้สำเร็จ การยึดจังหวัด
  • จังหวัดเป้าหมายสำหรับงานกองทัพถัดไปในการโจมตีฉาบฉวย (Raid) จะถูกเลือกจากจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับจังหวัดเป้าหมายของงานกองทัพก่อนหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • จังหวัดยังไม่มีผู้ครอบครอง
   • จังหวัดไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายของกองทัพดังกล่าวในการโจมตีฉาบฉวยอื่น
   • จังหวัดดังกล่าวไม่ใช่จังหวัดยกพลขึ้นบก ภายหลังกองทัพปฏิบัติงานกองทัพในชุดงานสำเร็จ (ตาม 2.1.6 จังหวัดยกพลขึ้นบกจะย้ายโดยสุ่มบนแผนที่โลก
   • ตั้งอยู่ในดินแดนของเวลารบหลักที่เลือกไว้
  • ถ้าจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับจังหวัดของงานกองทัพครั้งก่อนไม่ตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ระบบการค้นหาจะเพิ่มระยะของดินแดนในเวลารบหลักที่เลือกไว้จนกว่าจะพบจังหวัดเป้าหมายต่อไป ถ้าในกรณีนี้ จังหวัดเป้าหมายถัดไปสามารถถูกเลือกได้จากจังหวัดยกพลขึ้นบก
  • งานจะถือว่าสำเร็จถ้ากองทัพเป็นเจ้าของจังหวัดเป้าหมายเมื่อการรบชิงจังหวัดสิ้นสุดลง ตามเงื่อนไขที่อ้างถึงใน 2.1.4.
  • สำหรับการยึดจังหวัดในช่วงการโจมตีฉาบฉวย กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงในจำนวนต่อไปนี้:
    คะแนนชื่อเสียงกองทัพ
   รางวัลสำหรับการยึดจังหวัดเป้าหมาย 500
  • ภายหลังปฏิบัติงานสำเร็จในช่วงการโจมตีฉาบฉวย กองทัพจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
   • ทำการโจมตีฉาบฉวยต่อและรับงานกองทัพใหม่ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวสำเร็จ กองทัพจะได้รับโบนัสมากกว่าเดิม ข้อมูลของงานกองทัพถัดไปในชุดงาน รวมถึงจังหวัดเป้าหมาย จะมีให้ก่อนทำการตัดสินใจว่าจะทำชุดงานกองทัพต่อไปหรือไม่.
   • ยกเลิกการโจมตีฉาบฉวย กองทัพจะได้รับคะแนนชื่อเสียงตามด่านของงานที่ปฏิบัติสำเร็จล่าสุด
   • ถ้ากองทัพไม่ทำการตัดสินใจ หรือการโจมตีฉาบฉวยจบช้ากว่าสามชั่วโมงก่อนการรบหลักในจังหวัดเป้าหมาย การโจมตีฉาบฉวยจะถูกยกเลิก และกองทัพจะได้รับโบนัสตามด่านของงานที่ปฏิบัติสำเร็จล่าสุด.
  • ตารางด้านล่างจะแสดงการแจกคะแนนชื่อเสียงภายหลังกองทัพปฏิบัติงานโจมตีฉาบฉวยสำเร็จ:
   ด่านคะแนนชื่อเสียงกองทัพ
   งานที่ 1 500
   งานที่ 2 4,000
   งานที่ 3 8,000
   งานที่ 4 15,000
   งานที่ 5 25,000
   งานที่ 6 50,000
   งานที่ 7 100,000
   งานที่ 8 200,000
   งานที่ 9 400,000
   งานที่ 10 800,000

   ตัวอย่าง: ในช่วงการโจมตีฉาบฉวย กองทัพ A ยึดจังหวัดเป้าหมายงานที่ 4 ได้ กองทัพนี้ควรจะตัดสินใจว่าจะเลือกรับคะแนนชื่อเสียง 15,000 คะแนน (โบนัสสำหรับการปฏิบัติงานที่ 4 สำเร็จ) หรือเล่นต่อและทำการรบเพื่อรับโบนัสงานถัดไปซึ่งคือคะแนนชื่อเสียงกองทัพ 25,000 คะแนน

  • ถ้ากองทัพแพ้ การโจมตีฉาบฉวยจะล้มเหลวและกองทัพจะไม่ได้รับโบนัสจากการปฏิบัติงานก่อนหน้าสำเร็จ
  • เมื่อการโจมตีฉาบฉวยล้มเหลว กองทัพสามารถเลือกการโจมตีฉาบฉวยครั้งถัดไปและเริ่มปฏิบัติงานได้อีกครั้ง.
  • ในช่วงการโจมตีฉาบฉวย คะแนนชื่อเสียงสำหรับการยึดจังหวัดเป้าหมายจะถูกมอบให้ตามค่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณ ค่าของมันจะอธิบายในส่วนคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวของกฎและกติกา
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีฉาบฉวยรอบปัจจุบันจะแสดงบนแผนที่โลก

 • งานกองทัพเพิ่มเติม
 • ถ้ากองทัพหยุดยั้งการโจมตีฉาบฉวยโดยการยึดจังหวัดเป้าหมายจากกองทัพอื่นหรือหลายกองทัพและด่านการโจมตีฉาบฉวยของงานดังกล่าวนั้นมากกว่างานที่ 1 กองทัพนั้นจะได้รับคะแนนชื่อเสียง 10% ที่กองทัพหรือหลายกองทัพจะได้รับหากปฏิบัติงานสำเร็จ โบนัสจะมอบให้ต่อเมื่อจังหวัดที่ถูกยึดไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายของกองทัพที่หยุดยั้งการโจมตีฉาบฉวยได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลในจังหวัดทั้งหมดจะแสดงบนแผนที่โลก

  ตัวอย่าง: ถ้ากองทัพ A หยุดงานโจมตีฉาบฉวยของกองทัพ B (ภายหลังเวลาการรบหลักสิ้นสุดลง กองทัพ A เป็นเจ้าของของจังหวัดเป้าหมายที่กองทัพ B ต้องโจมตี) กองทัพ A ได้รับโบนัส 10% ของคะแนนที่กองทัพ B ควรจะได้ถ้ากองทัพ B ปฏิบัติงานดังกล่าวสำเร็จ

แต้มชื่อเสียงส่วนตัว

 • ระหว่างด่านที่ 3, คะแนนชื่อเสียงจะถูกมอบให้ตามสูตรดังต่อไปนี้:
 • Fame_Pointsคะแนนชื่อเสียง
 • Fame_points_baseค่าสัมประสิทธิ์คะแนนชื่อเสียงด่าน1,000
 • Battle_type_cค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ
 • Event_value_cค่าสัมประสิทธิ์ชนิดเกม ค่าสัมประสิทธิ์นี้มีผลกับการรบชิงจังหวัดเท่านั้น
 • Еlo_cค่าสัมประสิทธิ์ลำดับ Elo กองทัพคู่ต่อสู้เทียบเท่ากับลำดับ Elo ในระดับ X
 • Team_XPค่าประสบการณ์ที่ทีมได้รับในการรบ
 • Battle_XPค่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ทั้งสองทีมที่เข้าร่วมได้รับในช่วงการรบ
 • Team_sizeขนาดทีมที่ตั้งไว้ตามเงื่อนไขของด่านที่ 315
 • ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ (Battle_type_c)
  ชนิดการรบค่าสัมประสิทธิ์
  ทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก 1
  การรบชิงจังหวัด 5
  การรบชิงจังหวัดกับเจ้าของ 5
 • ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดเกม (Event_value_c)
  ด่านค่าสัมประสิทธิ์
  งานที่ 1 1.1
  งานที่ 2 1.2
  งานที่ 3 1.3
  4 1.4
  5 1.5
  6 1.6
  7 1.7
  8 1.8
  9 1.9
  10 2.0
 • ค่าสัมประสิทธิ์ลำดับ (Elo_c)
  ลำดับ Elo กองทัพคู่ต่อสู้Elo_c
  <=1,000 1.0
  1,001–1,050 1.1
  1,051–1,100 1.2
  1,101–1,150 1.3
  1,151–1,200 1.4
  1,201–1,250 1.5
  1,251–1,300 1.6
  1,301–1,350 1.7
  1,351–1,400 1.8
  1,401–1,450 1.9
  1,451+ 2.0
 • กองทัพจะไดรับคะแนนชื่อเสียงต่อการรบจำนวนเดียวกันกับที่สมาชิกกองทัพได้เข้าร่วมการรบ ตัวอย่างเช่น สมาชิกกองทัพ A ได้รับคะแนนชื่อเสียง 36 คะแนนในการรบ กองทัพก็จะได้รับคะแนนชื่อเสียงกองทัพ 36 คะแนนเช่นกัน

  สำคัญ!การล้มมวยถือว่าเป็นการละเมิดกฎและจะทำการลงโทษด้วยการถอดคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวและกองทัพออกหมดรวมถึงการพักการใช้งานบัญชีเกมด้วย

  ในสภาวะขัดแย้งในการให้คะแนนชื่อเสียง (สงสัยว่ามีการล้มมวย หรือ อื่นๆฝ่ายบริหารเกมขอสงวนสิทธิ์ในการขอบันทึกการรบ ภาพจากหน้าจอและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ถ้าข้อมูลที่ถูกขอไม่ได้รับการตอบสนอง ฝ่ายบริหารสงวนสิทธิ์ในการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้ตัวเลือก บันทึกการรบ” (บันทึกการเล่นในเมนูตั้งค่า.

ปิด