โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[สงครมกองทัพ] สมรภูมิที่ห้า: กติกาด่านที่ 1

กฏและกติกาทั่วไปในด่านที่ 1 ของสมรภูมิที่ห้า

 • ด่านที่ 1 ของสมรภูมิที่ห้านั้นมีชื่อว่า “เหนือสเปน ท้องฟ้าโปร่ง” และจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ 04:15 ตามเวลาในไทย และสิ้นสุดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 04:00 ตามเวลาในไทย
 • ตัวแปรของด่าน:
  • การรบทั้งหมดในด่าน 1 จะทำการแข่งใน ระดับ VI.
  • รูปแบบการรบ: 7 × 7.
  • ระยะเวลาการแข่ง: 15 นาที
  • เปิดใช้หมอกสงคราม
  • จำนวนผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก: 64
  • กองทัพที่ยึดจังหวัดสามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกได้
  • กองทัพไม่สามารถโจมตีจังหวัดยกพลขึ้นบกจากพื้นที่ติดกันได้
  • การล็อคพาหนะถูกปิด
  • ชิ้นส่วนกองพลถูกเปิดใช้งาน การติดตั้งชิ้นส่วนไม่ต้องเสียเงิน
  • การประมูลถูกปิด
  • การปล้นสะดมถูกปิด
  • การปฏิวัติถูกปิด
  • จังหวัดไม่มอบรายได้ให้
  • เพิ่มรายได้จังหวัดไม่ได้
  • เจ้าของจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก การประมูล และโจมตีจากดินแดนของตนได้
  • การย้ายเวลารบถูกปิด เวลาการรบในบางจังหวัดจะถูกเลื่อนไป 15 นาทีตามเวลารบหลัก
  • จำนวนจังหวัดทั้งหมดบนแผนที่โลกที่มีให้สำหรับด่าน: 142
  • จำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์กำลังแข่งที่มีให้ในช่วงเวลารบหลัก: 7
  • ไม่ต้องเสียค่ารักษาสภาพกองพล
  • มีบทลงโทษสำหรับการขาดการรบ
  • ก่อนเริ่มด่าน 1 การลงโทษที่มีผลอยู่จะถูกตั้งเป็นศูนย์ทั้งหมด
 • ในช่วงวันแรกของด่าน 1 แผนที่โลกจะถูกเปลี่ยนเป็นการแบ่งเขตโลกและจังหวัดทุกจังหวัดจะกลายเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบก เมื่อเวลารบหลักสิ้นสุดลง จังหวัดจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นจังหวัดปกติสำหรับสมรภูมิที่ห้า

  • จำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกที่มีให้ในช่วงวันแรกของสมรภูมิ: 16.
  • ถ้าการรบชิงจังหวัดยกพลขึ้นบกจบด้วยการเสมอ คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายจะถูกปรับแพ้
 • ในช่วงด่าน 1 จะมีแนวรบให้สองแนวรบคือ “สมรภูมิ: ตะวันออก” และ “สมรภูมิ: ตะวันตก” แนวรบเหล่านี้จะมีดินแดนที่ต่างกันและจะมีเวลารบหลักของตัวเอง:
  • สมรภูมิ: ตะวันออก”—15.00–18.00 (UTC+7); จำนวนจังหวัดในแนวรบ: 37.
  • สมรภูมิ: ตะวันตก”—19.00–22.00 (UTC+7); จำนวนจังหวัดในแนวรบ: 105.
 • แผนที่ของด่าน 1
  • Abbey
  • Cliff
  • Ensk
  • Himmelsdorf
  • Malinovka
  • Mines
  • Murovanka
  • Prokhorovka
  • Sand River
  • Steppes

กฏและกติกาพิเศษของด่าน 1

 • ในช่วงด่าน 1 กองทัพจะทำการต่อสู้ชิงจังหวัด โดยจะได้รับคะแนนชื่อเสียงจากการป้องกันดินแดนและยึดดินแดนใหม่
 • กองทัพสามารถยึดจังหวัดได้โดยวิธีต่อไปนี้:
  • เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก
  • โจมตีทางบก
 • จังหวัดยกพลขึ้นบกจะถูกย้ายโดยสุ่มภายหลังเวลารบหลักแต่ละครั้ง
 • ในช่วงกิจกรรม แต่ละจังหวัดจะมอบคะแนนชื่อเสียง 500 หน่วยในแต่ละวัน รายได้จังหวัดจะถูกสร้างขึ้น
  ขณะครอบครองจังหวัด กองทัพจะสะสมคะแนนชื่อเสียง เมื่อจังหวัดถูกยึดโดยกองทัพอื่น คะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้จะถูกแจกให้เจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ ทั้งนี้ก่อนที่ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์กลายเป็นเจ้าของจังหวัดคนใหม่ คะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้จะแสดงในบัญชีของเจ้าของเดิม เมื่อกองทัพที่ครองจังหวัดเสียจังหวัดไป กองทัพนั้นจะได้รับคะแนนชื่อเสียงสะสมไว้เป็นเปอร์เซนต์ตามที่กำหนดขณะที่คะแนนชื่อเสียงที่เหลือจะถูกมอบให้เจ้าของจังหวัดคนใหม่
 • ตารางด้านล่างแสดงการแจกจ่ายคะแนนชื่อเสียงภายหลังกองทัพยึดจังหวัดจากเจ้าของเดิมได้:
 • ประเภทจังหวัดคะแนนชื่อเสียงเจ้าของเดิมคะแนนชื่อเสียงเจ้าของใหม่
  ยกพลขึ้นบก 25% 75%
  ทั่วไป 25% 0%
 • เมื่อเวลารบหลักสิ้นสุดลง คะแนนชื่อเสียงจะถูกคำนวณใหม่และเพิ่มเข้าบัญชีกองทัพ
 • ถ้ากองทัพยึดจังหวัดที่ไม่มีเจ้าของ 75% ของคะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้ในจังหวัดนี้จะถูกเพิ่มเข้าลำดับของกองทัพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 25% ของคะแนนชื่อเสียงสะสมจะไม่ถูกเพิ่มเข้าบัญชีกองทัพใดๆเนื่องจากจังหวัดไม่ได้ถูกครอบครองมาก่อน
  ภายหลังที่ออกจากแผนที่ จังหวัดจะเสียคะแนนชื่อเสียงที่สะสมไว้ในจังหวัดของตน คะแนนชื่อเสียงเหล่านั้นจะถูกสะสมในจังหวัดและแจกจ่ายให้กับเจ้าของรายต่อไป
 • คะแนนชื่อเสียงกองทัพถูกบันทึกและแสดงในหอเกียรติยศรวมไปถึงประวัติย่อของกองทัพในเวบท่ากองทัพ (ส่วนแผนที่โลก) ซึ่งกองทัพสามารถติดตามความคืบหน้าสมรภูมิของตนได้
 • รายละเอียดเพิ่มเติมกับกฎและกติกาจะมีให้บนแผนที่โลก.

คะแนนชื่อเสียงส่วนตัว

 • ในช่วงด่าน 1 คะแนนชื่อเสียงจะมอบให้ตามสูตรด้านล่าง:
 • Fame_Points—คะแนนชื่อเสียง
 • Fame_points_base—ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนชื่อเสียงด่าน—500
 • Battle_type_c— ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ
 • Event_value_c—ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดเกม—1
 • Еlo_c ค่าสัมประสิทธิ์ลำดับ Elo กองทัพคู่ต่อสู้เทียบเท่าลำดับ Elo ในระดับ VI
 • Team_XP—ค่าประสบการณ์ที่แต่ละทีมได้ในการรบ
 • Battle_XP—ค่าประสบการณ์รวมที่ได้จากทั้งสองทีมที่เข้าร่วมการรบ
 • Team_size—ขนาดทีมที่ตั้งโดยข้อกำหนดของกิจกรรม—7
 • ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดการรบ (Battle_type_c)
  ประเภทการรบค่าสัมประสิทธิ์
  ทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบก 1
  การรบชิงจังหวัด 5
  การรบชิงจังหวัดกับเจ้าของพื้นที่ 5
 • Elo Rating Coefficient (Elo_c)
  ลำดับ Elo กองทัพคู่ต่อสู้Elo_c
  <=1,000 1.0
  1,001–1,050 1.1
  1,051–1,100 1.2
  1,101–1,150 1.3
  1,151–1,200 1.4
  1,201–1,250 1.5
  1,251–1,300 1.6
  1,301–1,350 1.7
  1,351–1,400 1.8
  1,401–1,450 1.9
  1,451+ 2.0
 • กองทัพได้รับคะแนนชื่อเสียงต่อการรบเท่ากับสมาชิกกองทัพคนใดก็ตามที่เข้าร่วมการรบ อย่างเช่น สมาชิกกองทัพ A ได้รับคะแนนชื่อเสียงส่วนตัว 36 คะแนนในการรบ กองทัพนี้ก็จะได้รับคะแนนชื่อเสียงกองทัพ 36 คะแนนเช่นกัน

  สำคัญ! การล้มมวยถือว่าเป็นการละเมิดกฎและจะทำการลงโทษด้วยการถอดคะแนนชื่อเสียงส่วนตัวและกองทัพออกหมดรวมถึงการพักการใช้งานบัญชีเกมด้วย

  ในกรณีโต้แย้งในการให้คะแนนชื่อเสียง (สงสัยว่ามีการล้มมวย หรือ อื่นๆ) ฝ่ายบริหารเกมขอสงวนสิทธิ์ในการขอบันทึกการรบ ภาพจากหน้าจอและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ถ้าข้อมูลที่ถูกขอไม่ได้รับการตอบสนอง ฝ่ายบริหารสงวนสิทธิ์ในการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้ตัวเลือก “บันทึกการรบ".

บทลงโทษสำหรับการขาดการรบ

จำนวนการขาดจำนวนการสมัครทัวร์นาเมนต์ค่าอิทธิพลคะแนนชื่อเสียงช่วงเวลา
ด่าน 1ด่าน 2ด่าน 3
0 14 10 6 ไม่มีบทลงโทษ 3 days
1
2 11 8 5 -10% -10%
3 7 5 3 -20% -10%
4 2 2 1 -30% -10%

 

ปิด