โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

สงครามกองทัพ: สมรภูมิที่ 4 - หางแมงป่อง

1. สมรภูมิที่สี่ กฎด่าน 1

1.1. ด่าน 1 ของสมรภูมิที่สี่มีชื่อว่า “หางแมงป่อง” และจะมีขึ้นตั้งแต่ 5 มกราคม 2559 @ 04:00 เวลาไทย จนถึง 13 มกราคม 2559 @ 04:00
เวลาไทย

1.2. พารามิเตอร์ของด่าน:

 • ทุการรบภายในด่านจะเล่นในเทียร์ V-VI.
 • รูปแบบการรบ: 7 × 7.
 • ระยะเวลาการรบ: 15 นาที
 • เปิด“Fog of War”
 • จำนวนการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง: 64.
 • ปิดการล็อครถถัง
 • โมดุลย์ดิวิชั่นปิดลง
 • โรงประมูลเปิด
 • รายได้ในทุกจังหวัดอยู่ที่ 408ต่อวัน
 • เพิ่มรายได้จังหวัด ถายในแนวหน้าสมรภูมิจะไม่ใช้งาน
 • จำนวนรวมของจังหวัดใช้งานของแผนที่สากล: 90.
 • จำนวนของจังหวัดขึ้นฝั่ง: 64.
 • จำนวนของการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ ระหว่างเวลาหลัก: 7
 • โทษสำหรับการไม่แสดงตน จะใช้งาน

1.3. สองแนวหน้า ในเวลาหลักของตัวมันเอง จะใช้งานระหว่างด่าน 1:

 • แนวหน้าสมรภูมิ 1: 15:00, 16:00, 17:00 และ 18:00 (เวลาไทย). จังหวัดโดยรวม: 22.
 • แนวหน้าสมรภูมิ  2: 19:00, 20:00, 21:00 และ 22:00 (เวลาไทย). จังหวัดโดยรวม: 68.

แนวหน้าจะทำงานแบบเดียวกัน กับที่มีระหว่าว กิจกรรมปฎิบัติการ “ซาฟารี”

2. กฎพิเศษด่านที่ 1

2.1. ระหว่างด่าน 1, กองทัพจะรบสำหรับจังหวัด ซึ่งหมายถึงกองทัพ จะได้รับแต้มชื่อเสียง ทั้งสำหรับการป้องกันพื้นที่ และสำหรับการยึดพื้นที่ใหม่

2.2. กองทัพ สามารถยึดจังหสัด ในหลายๆทาง:

 • เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์การขึ้นฝั่ง
 • มีส่วนร่วมในการประมูล
 • โจมตีพื้นที่

2.3. จังหวัดขึ้นฝั่ง จะทำการสุ่ม ภายในแผนที่รายวัน

2.4. ระหว่างด่าน 1, แต่ละจังหวัด จะแบ่งจำนวนที่ระบุของแต้มชื่อเสียง

จำนวนของเวลาหลัก ระหว่างที่กองทัพ ได้ป้องกันจังหวัดนั้น

0

1

2

3

4

5

6

7

แต้มชื่อเสียงรายวันที่ได้รับ

400

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

 

โน๊ต: ขั้นแต่ศูนย์ คือเวลาหลัก เมื่อกองทัพยึดจังหวัด แต้มชื่อเสียง สำหรับการยึด และครองจังหวัด จะเพิ่มไปยังบัญชีกองทัพ  เมื่อเวลาหลักจบลงในจังหวัด

2.5. ถ้าจังหวัดไม่ได้ยึดโดยกองทัพใด การรบรายวันคือ 400 Fame Points.

2.6. ระหว่างครองจังหวัด กองทัพรวมแต้มชื่อเสียง เมื่อจังหวัดถูกยึดโดยกองทัพอื่นๆ, แต้มชื่อเสียงรวมจะแบ่งระหว่างเจ้าของเก่า และใหม่ เมื่อกองทัพครองจังหวัด ได้เสียมันไป กองทัพได้รับจำนวนแต้มชื่อเสียงในเปอร์เซ็นที่ระบุ จากจำนวนรวม รหว่างกองทัพครองจังหวัด

2.7. ตารางด้านล่าง แสดงส่วนแบ่งของแต้มชื่อเสียง หลังกองทัพยึดจังหวัด จากเจ้าของพื้นที่คนก่อน:

วันที่ครอง

แต้มชื่อเสียงเจ้าของเดิม

แต้ใชื่อเสียงเจ้าของใหม่

1

25%

75%

2

29%

71%

3

33%

67%

4

37%

63%

5

41%

59%

6

45%

55%

7

50%

50%

2.8. ถ้งกองทัพครองจังหวัดที่ว่างอยู่ แต้มชื่อเสียงทั้งหมดที่สะสมไว้ ในจังหวัด จะเพิ่มเข้าไปในเรทติ้งกองทัพ อย่างไรก็ตาม, 25% ของจำนวนสะสมนั้น และการรับแต้มชื่อเสียง จะแบ่งในกรณีที่เจ้าของปัจจุบันเสียจังหวัดไปยังกองทัพอื่น

2.9. หลังออกจากแผนที่สากล กองทัพ จะไม่ได้รับแต้มชื่อเสียง สำหรับการครองจังหวัด; แต้มชื่อเสียงที่สะสมในจังหวัดกองทัพจะลดลงจากเรทติ้งดองทัพ

2.10. แต้มชื่อเสียงที่สะสมในจังหวัดจะเพิ่มไปยังบัญชีเจ้าของ จนกว่าจังหวัดจะถูกยึดโดยแกองทัพอื่น โดยทันที ที่เจ้าของใหม่ได้รับจังหวัด แต้มชื่อเสียงจะลดลง จากบัญชีเจ้าของเดิม ตามข้อ 2.7. แต้มชื่อเสียงจะทำการสะสมใหม่ หลังแต่ละการรบ

แต้มชื่อเสียกองทัพ จะบันทุก และแสดงในกองเกียรติยศ เช่นเดียวกันในประวัติกองทัพ ในเพจกองทัพ (ส่วนของแผนที่สากล), ที่ซึ่งกองทัพสามารถตามรอยการกระทำของสมรภูมิได้

รายละเอียดเพิ้มเติม และกฎของด่านจะมีให้บริการในแผนที่สากล

3. แต้มชื่อเสียงส่วนตัว

3.1. ระหว่างด่าน 1, แต้มชื่อเสียงจะมอบให้ตามสูตรต่อไปนี้:

Legend
 • Fame_Points: แต้มชื่อเสียง
 • Fame_points_base: ค่าสัมประสิทธิ์แต้มชื่อเสียงด่าน = 500.
 • Battle_type_c: ประเภทการรบ ค่าสัมประสิทธิ์
 • Event_value_c: กิจกรรมเกม ค่าสัมประสิทธิ์ = 1
 • Еlo_c: Elo เรทติ้ง ค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับเรท Elo ในแนวหน้าเทียร์ VI
 • Team_XP: ค่าประสบการณ์ที่ได้รับโดยทีมในการรบ
 • Battle_XP: ค่าประสบการณ์โดยรวม ที่ได้รับโดยทีมที่เข้ารวมทั้งคู่ระหว่างการรบ
 • Team_size ขนาดทีมที่ตั้งไว้โดยด่าน 1 พารามิเตอร์= 7

 

ค่าสัมประสิทธิ์ประเภทการรบ (Battle_type_c)

ประเภทการรบ

ค่าสัมประสิทธิ์

ทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง

1

ทัวร์นาเมนต์ประมูล

5

การรบสำหรับจังหวัด (การรบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์)

5

ค่าสัมประสิทธิ์ Elo เรทติ้ง (Elo_c)

Elo เรทติ้งของกองทัพคู่แข่ง

Elo_c

<=1000

1,0

1001–1200

1,1

1201–1400

1,2

1401–1600

1,3

1601–1800

1,4

1801–2000

1,5

3.2. กองทัพสามารถรับจำนวนเดียวกันของแต้มชื่อเสียง สำหรับแต่ละการรบ ตามจำนวนสมาชิกของกองทัพที่เข้าร่วมในการรบ ตัวอย่าง, ผู้เล่นของกองทัพมี 36 แต้มชื่อเสียงส่วนตัวหลังการรบ ดังนั้นกองทัพจะยังได้รับ 36 แต้มชื่อเสียงกองทัพ

สำคัญ: การรบหลอก/ผลการรบที่เตรียมไว้ จะถือว่าทำผิดกฎ และจะได้รับการลงโทษด้วยการถอนกองทัพ และแต้มชื่อเสียงส่วนตัว และแบนบัญชีของเกม

ในสถานการณ์การโต้แย้ง สำหรับการมอบแต้มชื่อเสียง (คาดว่ามีการล็อคผลการแข่ง อื่นๆ) ผู้ดูแลเกม ถือสิทธิในการร้องขอบันทึกการรบ สกรีนช๊อต และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นี้ ถ้าข้อมูลที่ร้องขอ ไม่ได้มอบให้ ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิในการ กำหนดบทลงโทษตามหลักฐานที่มี เราขอแนะนำทุกท่านว่า ให้ทำการเปิดส่วนของ "บันทึกการรบ" (รีเพลย์การรบ) ในเมนูตั้งค่า

ปิด