[วีดีโอ] Inside the Chieftain's Hatch: FCM 36

ผู้บัญชาการ,

ตอนนี้ของ "Inside the Chieftain's Hatch" จะมาเล่าเรื่องของรถถังฝรั่งเศส FCM 36. Nicholas จะมาโชว์ให้เราเห็นว่ารถถังนี้มีอะไรข้างใน และวิธีการที่ผู็บังคับการ จะเล็งปืนไปในแบบแนวขวาง และแนวตั้งโดยไม่ต้องหมุนป้อมปืน ไปรับชมกัน!

ปิด