โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แจ้งขอทำการรีสตาร์ทระบบเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 สิงหาคม

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

ทีมงาน World of Tanks แจ้งขอทำการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เริ่มเวลา 7.00น. ตามเวลาประเทศไทย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ปิด