โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ระบบเติมเงิน MOLกลับมาใช้งานได้แล้ว[อัพเดท]

MOL Points สามารถใช้ได้แล้วสำหรับประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนี้เซีย และประเทศไทย เราขออภัยในความไม่สะดวกนี้ และ ขอบคุณท่านที่เข้าใจ.

เรียน ผู้บัญชาการทุกท่าน

ทีมงาน World of Tanks ขอแจ้งผู้เล่นทุกท่านทราบเกี่ยวกับระบบเติมเงิน MOL ที่ไม่สามารถใช้การได้ในขณะนี้อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค ทางทีมงานกำลังดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

How are you feeling today?

This WCG is the first time for our team to have join an international tournament. We are highly anticipating next year's tournament.

We are happy to have won at least one match.

What do you feel about the competition?

Our competitors are really friendly, much unlike what we expected. Despite being opponents, they were extremely friendly to us, outside of the match of course. :P


What are the chances for Thailand team to join international tournaments?

They are ok to join if it is held in thailand

Any suggestions for the tournament?

It is ok but we feel that we lack the international experience needed.
ปิด