โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แจ้งปิดบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 30 สิงหาคม

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

ทีมงาน World of Tanks แจ้งขอทำการปิดบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เริ่มเวลา 14.00น. ตามเวลาประเทศไทย โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30 นาที

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ปิด