ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 24 มีนาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 24 มีนาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 04.00 ถึง 04.45 UTC +7 เพื่อปล่อยอัพเดทย่อบ 1.12_6 เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

แพชโน๊ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด