ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ HK ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 24 มิถุนายน 2021 ตั้งแต่เวลา 05:00 ถึง 08:00 น. เซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

แพชโน้ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด