ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงในวันที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลาประมาณ 02:00 - 06:25 น. UTC+7 เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

  • WoT ASIA center (02:00-02:40 UTC+7)
  • WoT ASIA center (05:00-05:25 UTC+7)
  • HK (05:30-05:55 UTC+7)
  • ANZ (06:00-06:25 UTC+7)

แพชโน๊ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด