ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 23 เมษายน 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการใน วันที่ 23 เมษายน 2021 ที่เวลาประมาณ 04:00 ถึง 04:45 น. เพื่อปล่อยอัปเดท 1.12.1 เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง


 

ปิด