ปิดบำรุงรักษาเซิฟเวอร์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2020

ผู้บังคับการทุกท่าน

โปรดเรียนให้ทราบว่า เซิฟเวอร์ World of Tanks Asia จะทำการปิดเซิฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาในวันที่ 22 ตุลาคม 2020

  • ไม่ได้อยู่ในแผนบำรุงรักษา HK (05:00-05:25 UTC+7)
  • ไม่ได้อยู่ในแผนบำรุงรักษา ANZ (05:30-05:55 UTC+7)

เซิฟเวอร์เกมจะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงทำการบำรุงรักษาและอาจจะส่งผลถึงหน้ากองทัพในช่วงปิดนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิด