ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 22 กรกฏาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 04:00 ถึง 04:45 น. เพื่อปล่อยแพชย่อย 1.13_4. เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

ปิด