ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 1 กรกฏาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 1 กรกฏาคม 2021 เวลา 12:00 ถึง 13:00 น. เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

หมายเหตุ: แดชบอร์ดกองทัพในเกม ซึ่งรวมถึงฐานที่มั่น จะไม่สามารถใช้งานได้ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เวลา 12:00 น. ใช้เวลาโดยประมาณ 60 นาที

ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิด