โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แจ้งปิดบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 สิงหาคม

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en

ทีมงาน World of Tanks แจ้งขอทำการปิดบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เริ่มเวลา 02.00น. ตามเวลาประเทศไทย โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 นาที่

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเกมได้

ขอบคุณผู้เล่นทุกท่านค่ะ


ปิด