การบำรุงรักษาเซิฟเวอร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2020

ผู้บังคับการทุกท่าน

เราขอเรียนให้ทราบว่าเซิฟเวอร์ World of Tanks Asia ของเรานั้นจะปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงรักษาในวันที่ 12 มิถุนายน 2020 ในช่วง (01:00 ถึง 07:00 UTC+7) เพื่อทำการปล่อยอัพเดท 1.9.1 เซิฟเวอร์เกมและหน้ากองทัพจะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงทำการบำรุงรักษา ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ปิด